Yazilar

<< Terug naar home | Türkiye'den

Posted by Gazeteci
Dec 31, 2014

16. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı İstanbul’da Gerçeklești

Aralık ayında İstanbul’da gerçekleșen 16. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayına Türkevi Topluluğu gençlik kadrosu da katıldı.

Açılıș konușmasını yapan ve kurultayda 3. kez bașkan seçilen Ekrem Abdullayev, davetli genç katılımcılara ve misafirlere hoșgeldiniz derken, kısa adı DTGB olan Dünya Türk Gençleri Biriliğinin tarihçesini anlattı.

1992 yılında Sovjetlerin dağılmasından sonra kurulan DTGB, 18 devleti ve 40’dan fazla teşkilatı birleştiren bir birliktir. Merkezi Azarbaycanda bulunan DTGB’nin 16. Kurultayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı`nın desteği ile gerçekleștirildi.

Konușmasında gençlerin toplumda olan önemlerinin dahada arttığını belirten Abdullayev, Türk dünyasının gençleri ne kadar çok faaliyetlerde bulunurlarsa, üzerlerine ne kadar fazla vazifeler alırlarsa, içinde yașadıkları ülkeler daha fazla gelișecek ve Türk devletleri arasındaki çalıșmalar dahada fazla olacaktır dedi. Türk gençleri arasındaki bu micro level çalıșmalarının ileride macro level üzerinde etkilerinin önemine değinen Ekrem Abdullayev, bu nedenle bulunduğumuz 16. ve ileriki kurultaylarda, panel konușmalarına, sunumlara, masa tartıșmalarına ve ikili görüșmelere dahada fazla zaman ve özen göstereceklerini belirtti.

Protokol konușması için söz alan Türk Konseyi Genel Sekreteri sayın Ramil Hesenov, herkezin bir araya gelebimesi için böyle bir sivil toplum organizasyonunun önemini vurguladı. Dostlukların, barıșın ve huzurun temeli insanların ve özellikle gençlerin birbirlerini tanıması ve beraber hareket etmeleridir dedi. Bunun ileride devletlerimizinde beraber çalıșmasını sağlayacak önemli bir unsur olduğunu belirtti. Türk Konseyi hakkında bilgi vererek konușmasına devam eden Ramil Hesenov, ilk defa Türk devletleri tarihinde bir ortak bayrağa sahip olduklarını anlattı. Salonda asılı olan ortadaki mavi bayrak rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneși Kırgızistan bayrağından, hilali Türkiye bayrağından ve 8 köșeli yıldızı Azarbaycan bayrağından aldığını anlattı. Dört kardeș devletin bir araya gelip devlet bașkanlarının kurmuș oldukları Türk Konseyi kurulușuna diğer Türk devleterinde katılmasını ümit ederek, gençlerin sivil toplum çalıșmalarına destek vereceklerini belirtti.

IMG_0725.JPG

16. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayında bu kadar gencin farklı ülkelerden, farklı birimlerden bir araya gelip bir platform olușturmasının çok önemli olduğunu belirten Hesenov, bugün burada bulunan gençlerin çok büyük bir iș bașardığını söyledi.

Sırayla protokol konușmalarını yapan TürkPa Genel Sekreter Yrd. Sayın Fuat Aliekberov, Komi Cumhuriyeti Milli Politikalar Bakanı Temsilcisi sayın Yana Sajina, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu Bașkanı sayın Kemal Bayatli, Moldova Cumhuriyeti Milletvekili Oleg Garizan, Azarbaycan Gençlik ve Spor Bakanı temsilcisi sayın Fuad Bayramov, Makedonya Cumhuriyeti Milletvekili sayın Enes İbrahim, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı Ozan Sarıkaya ve Azerbaycan Gençlik Teșkilatlari Milli Şurasının bașkanı sayın Șahin Seyidzadenin’den sonra bir saat öğle yemeği arası verilirken, yemekten sonra DTGB genel koordinatörü sayın Elshad Abdullayev’in moderatörluğunu yaptığı “Türk Dünyası Gençligi: çağdaș örgütlenmeler ve gençlik platformların ağlarının kurulmasının önemi” adlı birinci panel’e start verildi.

Hollanda delegasyonu adına birinci panelde konuşan Lale Yıldırım, öncelikle 16. Türk Gençleri Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayının bölgedeki değișim ve hareketliliğin anlașılması, yorumlanması ve bașta katılımcılar olmak üzere, bölgedeki tüm aktörlere yeni hedefler göstermesine katkıda bulunmasını temenni etti.

Türkevi Topluluğu gençliğinin Hollandadaki faaliyetlerini anlatan Yıldırım, olağanüstü bir hareketliliğin yașandığı Avrasya coğrafyasında, sınır ötesi etkinlikler yapan ve projeler üreten STK’ların çok fazla gelișmemesinden dolayı, bu gelișimin hayata geçirilmesinde katkıda bulunmayı hedefleyen Avrasya Sivil Toplum Forumu projesinin gerçekleștirildiğini belirtti. Avrasya Sivil Toplum Forumu hakkında katılımcıları bilgilendiren Yıldırım, 9. Avrasya bulușmasının 10 aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle Amsterdam’da yapıldığını belirtip, panel moderatörunun Hollanda’daki gençlik ve çalıșma sistemleri hakkında sorularına cevap vererek konușmasını tamamladı.

Dört gün süren kurultaya 20 ülkeden, 34 heyet ve 130 katılımcı katıldı. Katılımcılar gençlik örgütleri önderleri, genç akademisyenler, milletvekili, sanatçı, gazeteci ve iș adamları olarak gruplara ayrılarak çeșitli salonlarda toplantılar gerçekleștirildi.

Toplantı araları ve sonlarında düzenlenen kültür programları, katılımcıların yöresel kıyafetleri ve kendilerine ait birbirinden güzel türkü ve oyunları ile kurultaya eğlenceli anlar yașattı. Ülkelerin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Ortadoğu ve Balkanlar gecesi, Kafkasya ve Türkistan gecesi, Ural-Altay gecesi gibi etkinliklerde düzenlendi.

IMG_0724.JPG

Türk dünyasının farklı bölgelerinden (Afganistan, Türkmeneli, Kazakistan, Hollanda, Altay, Kırım, Tataristan, Başkurdistan, Mafun, Çuvaşistan, Balkarya, Saha, Gagauz Yeri) getirilen hediyeler ve plaketler DTGB’nin çalışmalarında ve kurultaylarda emeği geçen başta DTGB Başkanı Ekrem Abdullayev ve yardımcısı Dr. Şemsettin Küzeci ile DTGB Genel koordinatörü Elşad Abdullayev’e hediyeler takdim edildi.

Türkevi Araştırmalar Merkezi haberi

 

 

Dec 31, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...