Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Apr 18, 2014

1915 yılında gerçekleşen “Ermeni Göçü” esnasındaki yaşananlar hakkında asılsız iddialar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan tarihi yaklaştığı günlerde 1915 yılında “Ermeni Göçü” esnasında yaşanan acı olayları bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti aleyhine karalama kampanyaları başlatılmaktadır.

Dünyada Ermeni nüfusunun yoğun yaşadığı ülkelerde yapılan bu çalışmaları gözlemlemekteyiz. Bizim de toplumun bir parçası olduğumuz Hollanda’da benzer çalışmaların yapıldığına şahit olmaktayız. Gerçek bilgi ve belgelerle asla uyuşmayan, kasıtlı, tek taraflı kanaatle yazılan saptırma hikayelerle, aklı selim sahibi olması gereken bazı siyasilerin, medyanın ve Hollanda sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini görmek Avrupali Türk Demokratlar Birligi (UETD) olarak bizleri üzmektedir.

Yüzyıllar boyunca Ermenilerle Anadolu topraklarında kardeşçe yaşadığımız bir hakikattir. Bugün Istanbulda yaşayan ermeni vatandaşlarımızın yanında 150 bin Ermenistan vatandaşının ekmek parası için bulunduğu Türk makamlarınca bilinmektedir. Bunun yanında Suriye’den Esed zulmünden kaçan 100 den fazla Ermeni mülteci Türk makamlarınca kabul edilmiş ve gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye – Ermenistan arasında diyaloglar başlamışken, Birinci Dünya savaşı ve sonrasında Osmanlı devleti sınırlarında yaşanan nüfus hareketlerini ve bu göçler esnasında yaşanan bir takım ölüm olaylarını tüm Ermeni nüfusuna uygulanmış bir “soykırım” diye tabir etmek ne bilimin, ne belgelere ve araştırmaya dayalı gerçek tarih anlayışının ne de akıl ve insafın bir ürünü olabilir.

Bizler Hollanda’nın Türk kökenli vatandaşları olarak Hollanda yöneticilerine ve halkına çağrımız şudur;

•    Tarih siyasilere değil tarihçilere bırakılmalı,
•    bu konu Ermenistan ve Türkiye arasında konuşulması ve karara bağlanması gereken bir konu olarak görülmeli, Hollanda toplumu içinde bir ayrışmaya gidilmemeli,
•    geçmişte yaşanan olaylar üzerine kanaat belirlenmek isteniyorsa, Ermeni, Türk ve uluslararası uzman tarihçilerden oluşan bir araştırma komisyonu kurularak iddiaların belgeler doğrultusunda gerçekliği araştırılmalı ve sorgulanmalıdır.

Oy toplama adına konunun siyasi alana çekilmesi, toplumsal problemlere zemin hazırlanması, akıl ve bilimden uzak bir hareket tarzı benimsenmesi başta Türk kökenli Hollandalıları, genelde ise tüm Hollanda toplumunu rahatsız etmektedir.

Hollanda siyasilerini, medyasını, araştırmacı akademisyenlerini, sivil toplum kuluşlarını ve sağduyulu Ermeni kökenli Hollanda vatandaşlarını dostluk ve kardeşliğe vurgu yapmaya davet ediyor, halkımıza barış ve esenlikler diliyoruz.

UETD Hollanda Başkanı
M.S.Kaya

Apr 18, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...