Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Nov 12, 2020

2020 Entegrasyon raporu açıklandı

Hollanda’da göçmenlerin toplumsal konumu hızla iyiye gidiyor! Eğitim ve iş piyasasındaki mağduriyet azalıyor!

Merkezi istatistik Bürosu CBS tarafından dün açıklanan 2020 Entegrasyon Raporunun kapağında yer alan resimde, tahminen Fas kökenli iki kadın lunaparkta gülümseyen sarışın bir bayandan rengarenk pamuk şekeri alırken görülüyor. Aslında resim, raporun iyimser içeriğinin görsel bir özeti gibi. Rapora göre, göçmenlerin konumundaki iyileşme, yerli Hollandalılara göre daha hızlı ilerliyor. Göçmenler toplumsal mağduriyetlerini hızlı bir şekilde gideriyorlar.

Sözü edilen bulgular, 2013-2019 yıllarını kapsayan sosyal ve ekonomik rakamlara dayandırılıyor. Bir başka ifade ile Hollanda’da ekonomik krizin en derin noktasından, korona salgınının başladığı zamana kadarki veriler değerlendiriliyor.

Bu dönem özellikle Hollanda’da yaşayan Türkler açısından çok olumlu seyrediyor. Ama hemen burada belirtmekte fayda var, Türkler aynı zamanda yaşamakta olduğumuz korona salgınından sosyal ve ekonomik açıdan en çok etkilenen gruplardan birisi.

Hollanda’da yaşayan Türkler arasında işsizlik oranı 2014-2019 yılları arasında yüzde 15’ten yüzde 5,4’e geriliyor. Aynı dönemde çalışma hayatına net katılım oranı yüzde 10 oranında yükseliyor. Bu artışla Türkiye kökenli erkeklerin çalışma hayatına net katılım oranı yüzde 73,6 ile Hollandalılarla yaklaşık aynı düzeye geliyor. Buna karşılık kadınların çalışma hayatına katılımı ise yüzde 52,7 ile oldukça düşük bir düzeyde seyrediyor.
Entegrasyon raprundaki en olumlu gelişme ise eğitimde görülüyor. Türk öğrencilerin mağduriyeti önceki yıllara göre azalmakla birlikte aradaki farkın da, hızlı şekilde kapandığı görülüyor. Buna göre havo ve vwo tavsiyesi alan 8. grup Türk öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Son iki yılda orta okul üçüncü sınıfta havo ve vwo okuyan Hollandalı öğrencilerin oranı yüzde 50’den 51’e yükselirken, bu oran Türk öğrenciler arasında yüde 28’den 31’e yükseliyor.

Türk öğrencilerin diplomasız okulu terk etme oranı azalıyor, başarı oranları artıyor ve eğitim kariyerleri de aynı ölçüde yükseliyor. Bunun da bir sonucu olarak, çalışma hayatına daha üst düzeyde başlıyorlar. Ama buna karşılık seviyelerine uygun iş bulmada Hollandalı akranlarına göre daha çok zorlanıyorlar.

IOT, uzun bir süredir yaptığı protestoların da bir sonucu olarak, suç işleme kayıtları daha doğru bir şekilde değerlendiriliyor. Buna göre istatistiklerde zanlı sayısı yerine, herhangi bir suçtan hüküm giyenlerin sayısı dikkate alınıyor. Bunun yanı sıra suç işleyen göçmenler, aynı toplumsal konuma sahip (Yaş, yoksulluk, kentleşme vb.) Hollandalılar ile karşılaştırılıyor. Bu şekilde yapılan karşılaştırmadan çıkan sonuç ise çok çarpıcı; Göçmenler arasında suç işleme oranı hiç te öyle sanıldığı gibi Hollandalılar’dan fazla değil.

Hollanda toplumunun en uyumlu kesimini ise Türk kızları oluşturuyor.

 

IOT basın bildirisi

Nov 12, 2020
blog comments powered by Disqus
Loading posts...