Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Feb 06, 2014

ANA DİLİ EĞİTİMİ DAVASI | Nazmi Türkkol

Hollanda’da ana dili eğitimi için sağlanan devlet yardımı 2004 yılından itibaren kesilmiştir. Bu nedenle Türkçe ana dili eğitimi dersleri o tarihte fiilen sona ermiştir.

Avukat Nazmi Türkkol ve Avukat Fadime Kılıç, Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB), Avrupa Akdeniz Göç ve Gelişmeler Merkezi (EMECMO), Türk Danışma ve Eğitim Vakfı (SIOT) adına Hollanda’ya karşı açtıkları davanın ilk duruşması 30 Eylül 2013 tarihinde yapılmış ve karar 13 Kasım 2013 tarihinde açıklanmıştır. Mahkemenin kararı olumsuzdur. Bununla birlikte karar aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

1. “Mahkeme dava dilekçesinde sundukları uluslararası sözleşmeleri yeterince incelememiştir, örneğin davanın temelini oluşturan BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 28. ve özellikle 29. maddesi hakkında bir değerlendirmeye yer verilmemiştir,

2.  BM temel insan hakları sözleşmelerinin neden bağlayıcı olmadığı konusunda bir değerlendirmede bulunulmamıştır,

3. Mahkemeninin hukuki argümanları yeterince açık ve güçlü değildir,

4. Dava alanında ilk davadır ve herhangi bir emsal karar yoktur,

5. Davanın sonuçları maddi ve manevi anlamda çok etkili olacaktır, bu kararı güçleştirmiştir,

6. Mahkemenin pozitif değerlendirmeleri hukuki anlamda elimizi güçlendirmiştir.

Bu değerlendirmeler dikkate alınarak 5 Şubat 2014 tarihinde temyiz başvurusu yapılmıştır.

Dava sürecinde Türk kökenlilerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin tamamı Hollanda’da ilk kez birlikte hareket etmişler ve davayı desteklemişlerdir. Davanın önemi yanında bu husus ayrıca önem taşımaktadır.

 

 

Feb 06, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...