Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Aug 22, 2014

AB DEĞERLERİ ve TÜRKİYE | Bekir Cebeci

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) politikası milli, demokratik, çağdaş bir proje ve süreçtir. Bu sürecin sürdürülmesi elbette Türkiye’nin çıkarınadır.
AB Bakanı ve Başmüzakereci sayın Mevlüt Çavuşoğlu, “2014 yılı Avrupa Birliği yılı olacak, Türkiye AB üyeliğini 60 yıldır hayal ediyor. .. Biz Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyoruz. AB bizim için vazgeçilmez bir süreçtir (1).” diyor.

Sayın Bakan doğru söylüyor. Öyleyse AB değer ve normlarının Türkiye toplumuna iyi tanıtılması için etkin ve yetkin çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü bu değerler aynı zamanda bizim de değerlerimizdir. Bu konuda AB Bakanlığına çok büyük görevler düştüğüne inanıyoruz.
Bu bakımdan sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeni kurulacak hükümette de aynı göreve getirilmesi yerinde olur diye düşünüyoruz. Çünkü kendileri Avrupa’yı tanıyan ve Avrupa değerlerini ve normlarını çok yakından bilen bir siyasetçidir. 2010-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis (AKPM) Başkanlığı da yaptı.
Avrupa Nedir?
Avrupa , dünyanın en istikrarlı ve güvenli kıtasıdır. AB refah, ve istikrar bakımından ABD’den daha büyük bir ekonomiye sahiptir. Dünya çapındaki üniversiteleri sayesinde halkın öğrenim durumu çok yüksektir. (2).
Avrupa bugünlere kolay gelmedi. Avrupa mezhep ve etnik milliyetçilik savaşları yüzünden milyonlarca insanını kayıp verdi. Bugün gelinen aşamada geçmişten ders çıkartılarak AB norm ve değerleri üstünde yükselen ve yükselecek yeni bir Avrupa yaratmak için canla başla çalışıyorlar.
AB Değerleri ve Normları Nelerdir?
Hollanda Başbakanı Balkenende (2004), AB geçici Başkanı iken Nexus Enstitüsünde bu konuda üç ayrı konferans düzenletti. Bu konferanslarda AB değerleri ve normları (standartları) aşağıdaki gibi sıralandı (3):
• İnsan haklarına ve onuruna saygı
• Özgürlük,
• Demokrasi
• Hukuk devleti,
• Eşitlik, hoşgörü,
• Sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
• İnsanların birbirlerinden sorumlu olması,
• Refah toplumu,
• Sekülarizm,
• Egoizme karşı toplumsal birlik ve dayanışma.
Bu değerlerinin yanında AB’nin karşı olduğu konular da bu konferanslarda tesbit edildi. İşte onlardan birkaçı:
• Materyalizm; maddeci olup sadece kendi çıkarını düşünmek,
• Toplum sorunlarına karşı ilgisiz olmak,
• AB ayrımcılığın her türüne, yabancı düşmanlığına ve nasyonalizme karşıdır.
• AB’ye güvensizlik, AB’yi ruhsuz bir makine olarak görmek, AB’nin karşı olduğu konulardır.
Uzlaşma kültürü, konsensüs, istişare, kurallara uyma yanında doğruluk ve dürüstlük gibi etik değerler de Avrupa’nın temel taşlarındandır. Aslında bu değerler aynı zamanda bütün insanlığın ortak değerleridir.
Avrupa’yı Avrupa yapan bu değerlerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti işin özünü oluşturmaktadır. Kuvvetler ayrığılı prensibi, hukuk devletinin temel taşıdır.

Avrupa bu değerlere Aydınlanma Çağ’ı sayesinde kavuşmuştur. Aydınlanma, Batı uygarlığının temel taşlarından birisisidir.
Sonuç olarak Türkiye’nin yeri AB’dir. Türkiye. Türkiye AB ile ilişkilerini kesemez. Türkiye’nin Şangay Beşlisi ile birlikte çalışma olanaklarını araması Türkiye’nin AB üyeliğine alternatif olamaz (4). Çünkü Türkiye ihracatının yüzde 45’ini AB’ye yapmaktadır. Bu bakımdan Türkiye AB’ye, AB’nin de -Ortadoğu’da Çin, Hindistan ve ABD ile rekabet yapabilmesi için- Tükiye’ye ihtiyacı vardır (4).
Öyleyse Ortadoğu’da liderlik aramaktansa, AB’ye onurlu bir üye olmak Türkiye’nin daha çok yararınadır.

Bekir Cebeci

E-mail: info@bekircebeci.com
Güney-Hollanda Eski Eyalet Milletvekili
Türk Danışma ve Eğitim Vakfı Başkanı
Hollanda Pekünlüler Derneği Başkanı

Kaynaklar:
1. Milliyet, 3 mart 2014
2. Gerben-Jan Gerbrandy (D66 AP Milletvekili) 11 apr 2014 tarihli konuşmasından
3. Nexus Instituut
4. NRC Handelsblad, 30 Ekim 2010.

Aug 22, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...