Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Nov 10, 2015

AB İlerleme Raporunda yapısal reformlara övgü

AB 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’de sağlanan ekonomik büyümenin ılımlı seviyede olduğuna işaret edilerek, Türkiye ekonomisinin iyi derecede çalışan bir piyasa ekonomisi olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, yapısal reformlarla, Türkiye’de eğitim oranında artış sağlandığı ve enerji sektörü serbestleşmesinin daha ileriye taşındığının altı çizilerek, benzer reformlarla mal, hizmet ve işçi piyasalarının çalışmalarının ilerletilmesine hız verilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye, Avrupa Birliği müktesebatına birçok alanda iyi bir hazırlık seviyesine ulaştı

Türkiye piyasasının, AB piyasa kuvvetleri ve rekabetçi baskıları ile mücadele kapasitesine sahip olmak için iyi derecede hazırlığa sahip durumda olduğuna dikkat çekilen raporda, “Türkiye, yavaş bir şekilde Avrupa Birliği müktesebatına uyuma devam ediyor ve birçok alanda iyi bir hazırlık seviyesine ulaştı” değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye, bilimde ve araştırmada oldukça gelişmiş durumda

Raporda, kamu ihalelerinde ve kamu desteklemelerinde şeffaflığın sağlanması için daha fazla çalışılması gerektiğine işaret edilerek, “Türkiye, şirket hukukunda, finansal hizmetlerde, ulaştırma ağlarında, bilimde ve araştırmada oldukça gelişmiş durumda. Ayrıca, Türkiye, malların serbest dolaşımı, fikri mülkiyet kanunu, firma ve sanayi politikaları, Gümrük Birliği ve dış ilişkiler alanlarında iyi seviyede hazırlandı” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye sığınmacılar için 6,7 milyar avrodan fazla harcama yaptı

Olağanüstü sığınmacı sürecinin beraberinde getirdiği zorluklar karşısında Türkiye’nin hızla seferber olduğu vurgulanan raporda, “Suriye ve Irak’ta yaşananlar nedeniyle Türkiye’nin sığınmacı sayısı hızla arttı. Türkiye,  hali hazırda dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Bunların yaklaşık 2 milyonu Suriyeli. Bu kadar büyük bir sığınmacı akınını ve evinden edilmiş insanları idare etmek Türkiye için zor bir görev. Türkiye sığınmacılar için 6,7 milyar avrodan fazla harcama yaptı” değerlendirmesine yer verildi.

Nov 10, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...