Yazilar

<< Terug naar home | Haber

Posted by Gazeteci
Jan 13, 2014

Amsterdam Tartışmaları Nedir?

Amsterdam Tartışmaları, Hollandalı Türklerin bir ağ çalışması olup, öncelikle katılımcılara ve ilgi duyanlara başta yaşadığımız ülkenin ve toplumun sosyal yapısı, siyaseti, ilişkileri ve kurumlarını tanımaları olmak üzere, toplumsal konularda fikir yürütmelerine yardımcı olmayı hedefler. Devamla Avrupa’daki ve küresel ölçekteki gelişmeleri öğrenme, algılama ve yorumlamayı teşvik eder.

Amsterdam Tartışmalarında şimdiye kadar işlenen konular:

– Het bange Nederland – Açık Toplum için bir savunma.
– Hollanda’daki Çok kültürlülük sürecinin iki farklı bakışla ele alınması. Paul Scheffer ve Simon Kuper.
– Euro’nun Geleceği. AB bir “Dan Brown”mıdır?
– Kurduba Evi Projesi. Medeniyetler çatışması mı? Küresel barış mı?
– Tarih, ırk, etnik köken, din ve kültür gibi unsurların insanları yeniden dinamik gruplara böldüğü şu anlarda ‘Yeni Dünya Düzeni’.
– “Mültikültürel Drama mı, yoksa Kültürel Drama mı”? Anil Ramdas’ın sunumuyla.
– Küresel kriz ve Avrupa’daki Müslümanların konumu; Gerald Celente’nin perşpektifinden.
– Sinemanın Küresel Propaganda Gücü; Ali Murat Güven’in sunumuyla.
– Batı ülkelerinde İslamofobi ve İslam karşıtlığı; Doç. Dr. Özcan Hıdır’ın sunumuyla.
– Postmodernizm ve İnanmış Aydının Sorunları; Marcel Poorthuis’ın perspektifinden.
– Avrupa Birleşik Devletlerinin geleceği; The Divided States of Europe yazısından. –
DEĞİŞEN TÜRKİYE: Algılama ve Ezber Bozma; Doç. Dr. Zeynep Dağı ve Turgay Oğur’un
sunumlarıyla.
– Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunu ve Alevilik; Şenol Kaluç’un sunumlarıyla.
– Eksen Kayması ile Paradigma Değişimi Arasında Türk Dış Politikası (TDP); Doç. Dr. Murat Çemrek’in sunumlarıyla.
– Sihirli kutu medya dünyasının içyüzüne, aykırı bir bakış: ZENCİ BİR TÜRK; Yüksel Evsen’in sunumlarıyla.
– “Hollanda’daki Türkler; Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler”: Doç. Dr. Özcan Hıdır’ın sunumuyla.
– 400. Yıl Kutlamaları Masaya Yatırıldı; Veyis Güngör, Gürkan Çelik, Zeki Baran, Zafer Aydoğdu sunumlarıyla.
– Tiyatronun Sosyal Kültürel Katma Değeri Üzerine; Vedat Gültekin’in sunumuyla.
– Sosyal Medya’nın gücü; Erdinç Saçan ve Serkan Sert sunumlarıyla.
– Çözüm Süreci; Doç. Dr. Yalçın Akdoğan ve Doç. Dr. Hüseyin Yayman’ın sunumlarıyla.
– Gençlik ve Sivil Toplum & Geleceğin STK’ları; Veyis Güngör sunumu ve Mehmet Akkoç, Harun Yıldırım, Ali Osman Ok katkılarıyla
– Anadil Davası; Prof. Dr. Mehmet Akşit ve Mustafa Ayrancı’nın sunumları ve Remzi Kabadayı ve Nazmi Türkkol’un katkılarıyla
– Demokratikleşme Paketi; Prof. Dr. Atilla Yayla’nın sunumuyla
– Balkanlar ve Unutulan Ülke Arnavutluk; Veyis Güngör’ün sunumuyla
– Hollanda’dan Türkiye’ye tersine beyin göçü; Doç. Dr. Murat Erdoğan ve Derya Kaplan’ın sunumlarıyla…

Jan 13, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...