Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Feb 26, 2015

Anadilde eğitim hakkı kararına itiraz reddedildi

13 kasım 2013 tarihinde Lahey’de verilen karara itiraz ederek temyize gidilmişti. Uzun bir bekleyişten sonra dün mahkeme kararını verdi. 

Yüksek mahkemenin bugün elimize ulaşan gerekçeli kararında yaptığımız itirazı reddederek Lahey mahkemesinin kararını onamıştır. 

Toplam sekiz sayfa olarak hazırlanan gerekçeli kararda mahkeme öncelikle bu davada müvekillerimizin (HTIB, Emcemo ve SIOT) böyle bir davayı açma konusunda yetkili olduğunu ve prosedürlere uygun olarak davanın temyize getirildiğini tespit ettikten sonra sırayla bizim, avukat Nazmi Türkkol ve avukat Fadime Kiliç itirazda bulunduğumuz maddelere cevap vermiştir. 

Dava dosyasında yer verilen uzmanların anadilde eğitim faydalıdır yönündeki değerlendirmelerin mahkemenin kararını etkilemeyeceğini de belirtmişlerdir. 

Yüksek mahkeme Hollanda Anayasasının 93. Maddesi gereğince, devletin kararlarını denetleme yetkisinin olmadığını, sadece yaptığı yada yapmadığı icraatları ile ilgili olarak ancak uluslararası anlaşma maddelerini inceleyerek, bu anlaşmalara aykırı hareket edip etmediğine karar verebileceğini belirtmiştir. 

Bu bağlamda uluslararası anlaşmaları incelemiş ve uluslararası anlaşmaların devletlere anadilde eğitim vermeleri konusunda hukuki bir zorunluluk getirmediği tespitinde bulunmuşlardır. 

Yani Hollanda hükümetinin 2004 yılında ilkokullarda anadilde eğitim dersinin haklı olarak kaldırılıp kaldırılmadığı veya tekrardan okullara konmasına imkan yaratılması gerektiği konusunda karar verici kurumun kendileri olamayacağı, bununun siyasi bir karar olduğunu ve devletin inisiyatifine bırakılması gerektiği yönünde gerekçe bildirerek Lahey mahkemesi kararını onamıştır. 

Nazmi Türkkol basın açıklaması

Feb 26, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...