Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Oct 21, 2020

‘Avrupa Birliği ülkelerindeki ayrımcılık kapsamlı şekilde araştırılsın!’

IOT Avrupa Birliği ülkelerindeki ayrımcılığın kapsamlı şekilde araştırılmasını istedi!

IOT başkanı Zeki Baran konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada:

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), Avrupa Komisyonu’nun geliştirmek istediği entegrasyon politikasına katkı amacıyla, İçişlerinden Sorumlu Komiser Ylvia Johansson’a gönderdiği mektupta, Avrupa’da ayrımcılıkla mücadele konusunda görüşlerini iletti. IOT mektubunda, AB ülkelerinde yaşayan göçmenlerin topluma uyumu ve katılımının sürekli artan ayrımcı, ötekileştirici, yabancı düşmanlığı ve özellikle de islamofobik uygulamalarla engellendiği belirtildi.

Hollanda’da göçmen kökenlilerin ve  konut piyasasında maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları örnek gösteren IOT,  ayrıca eğitimde giderek artan fırsat eşitsizliğine de dikkat çekti.

Bu bağlamda, üye ülkelerin  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiile arasında Türkiye ile imzalanan Ortaklık Hukuku Anlaşmaları olmak üzere, bireylere eşit muamele öngören anlaşma maddelerine ne kadar uygun davrandıklarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istedi.

Son olarak ülkesel ve yerel düzeyde göçmen gruplarla diyalogun önemine de değinen IOT,  özellikle göçmenleri temsil gücü olan kuruluşlarla görüşme içinde olunmasını istedi.

Ülke yönetimlerinin göçmen kuruluşları, entegrasyon sürecine dahil ederek onları eşit ve sorumlu bir partner olarak kabul etmelerinin önemine değindi.

Oct 21, 2020
blog comments powered by Disqus
Loading posts...