Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Nov 22, 2016

Avrupa’ nın İlk Geleneksel Doğu Sanatları Bölümü açıldı

Avrupa’ nın İlk Geleneksel Doğu Sanatları Bölümü’nü IUE açtı.

Fakülte yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada;

Eğitim programı, 2015 yılında Hollanda Yüksek Eğitim Kurumu NVAO tarafından tanınan Avrupa İslam Üniversitesi, yeni bir fakülte daha açarak akademik alandaki çalışmalarını genişletti. Üniversitenin 2015 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, uluslararası platformda kültürel değerlerimizi tanıtma ve öğretme sorumluluğunu, bilimsel ve sanatsal anlamda yüklenmiş bir akademik platformdur. Sahasında yeterli donanımda olan akademisyenlerin girişimiyle açılan fakülte, estetik ve sanat bilincine sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Merkezi Rotterdam’da bulunan IUE Güzel Sanatlar Fakültesi, hem Doğu hem de Batı sanatını özümseyen bir akademik programa sahip olma özelliği ile de Avrupa´ da öncü ve tekdir. Fakülte, Türk ve Doğu sanatlarını Avrupa´dan tüm dünyaya tanıtırken, geçmişte ve halen plastik sanatlar üzerinde saygın çalışmaların yapıldığı bir ülke olan Hollanda kültürüne de katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

img_0957

Avrupa İslam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, tüm dünyadaki sanat akademilerinde izlenen programlarla aynı içeriğe sahip dersler verilmektedir. Öğrenciler, hat, tezhip ve minyatür sanatı gibi geleneksel Doğu sanatlarının yanı sıra modern kaligrafi, temel tasarım, grafik baskı teknikleri ve tekstil tasarım atölye dersleri de almakta ve bu dersler sanat tarihi, eğitim formasyon, estetik gibi teorik derslerle desteklenmektedir.

Ayrıca fakültede sanat eğitimi alanında verilecek mesleki formasyon dersleri ile de duygusal, düşünsel ve bilimsel niteliklerle donanımlı, sanatsal yetkinlik ve estetik duyarlılığa sahip sanat eğitimcilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yetiştirilen eğitimciler, mezun olduklarında kendi sanatsal atölyelerinde ya da Hollanda´ daki okullarda çalışabilecekleri gibi, Türkiye´deki yüksek eğitim kurumları ile yapılan tanınırlık anlaşmaları doğrultusunda Türkiye´ de de farklı okullarda sanat eğitimciliği yapabilecekltir.

Avrupa İslam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Kayıtlar Devam Ediyor!

img_0956

Kültürel miraslarına sahip çıkarak, özgün tasarımlarıyla geleneksel sanatlarımızı gelecek nesillere aktarabilecek genç sanatçılar yetiştirmek ve öğrencilerini özgün bir üsluba ulaşması, fakültenin kısa vadede ulaşmak istediği hedefleri arasında bulunmaktadır. Mezun olan öğrencilerin sanatçı ve tasarımcı kimliğiyle Avrupa’ da sanat alanında etkin çalışmalar yapması ve geleneksel sanatlarımızın Avrupa kıtasında ve tüm dünyada tanıtılmasına ve yaşatılmasına vesile olmak ise fakültenin geleceğe yönelik hedefleri arasında yer almaktadır.

Hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel doğu sanatlarına ilgi duyuyor ve kendi yeteneklerinizi keşfetmek istiyorsanız, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Doğu Sanatları Bölümü Anabilim Dalı’ na kayıt yaptırabilirsiniz.

Nov 22, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...