Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Jan 25, 2014

Avrupa Türk Avukatlar Birliğinden Uluslararası Konferans

Avrupa Türk Avukatlar Birliği (European Association of Turkish Lawyers, kısaca EATL) 24 Ocak 2014 tarihinde Fransa’nın Strazburg şehrinde “1963 tarihli Ankara Anlaşması’na göre Türk işçiler ve işverenlerinin Avrupa’ da çalışma ve iş kurma hakları” konulu uluslararası bir konferans düzenlemiştir.
Lyon Barosu avukatlarından Av. Dikmen Yozgat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu konferans, EATL Başkanı Viyana Barosu avukatlarından Av. Banu Kurtulan’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Sonrasında Amsterdam Barosu avukatlarından Av. Fadime Kılıç, “1963 tarihli Ankara Anlaşması ve uygulaması” başlıklı konuşmasında, Ankara Anlaşması’nın imzalanması, bu anlaşmanın AB hukuku kapsamındaki yerini ve Hollanda’da ticari oturum ile ilgili durumu, Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında anlatmıştır.
Reunion üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç tarafından hazırlanan “1963 Ankara Anlaşması ve Schengen Anlaşması: Uygulamadan doğan sorunlar” başlıklı konferansın ikinci konuşması, İstanbul Barosu avukatlarınadan Av. Oktay Nemutlu tarafından sunulmuştur. Bu konuşma kapsamında Sayın Tınç, Adalet Divanı’nın kararları ışığında Ankara Anlaşması ve Schengen Anlaşması arasında ortaya çıkabilecek muhtemel çatışmaların ve stand-still (mevcut durumun korunması) ilkesinin uygulanmasının ortaya çıkarmış olduğu sorunların altını çizmiştir.
Toplantının üçüncü konuşmacısı Lüksemburg ve Strazburg Barosu avukatlarından Av. Dilek Aslan, “Oturma ve Çalışma İzni: İdari Başvuru yolları” konulu konuşmasında, Fransa’da vize ve oturum kartı alma prosedürü ve bu prosedür kapsamında başvurulabilecek idari ve yargı yolları konusunda açıklamalarda bulunmuştur.
Toplantının son konuşmacısı Strazburg ve İzmir Barosu avukatlarından Ümit Kılınç, “Avrupa Birliği Adalet Divanına Başvuru” başlıklı konuşmasında, Ankara Anlaşması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne getirilmesinde izlenecek yollara değinmiştir. Sayın Kılınç özellikle, Ankara Anlaşması’nın AB’ye üye devletler tarafından uygulanmaması durumunda Avrupa Komisyonu’na ilgili taraf devlete ihlal başvurusunda bulunması için başvuru yapma ve Komisyona karşı ihmal davası açma ihtimali üzerinde durmuştur.
Konferans, moderatör Sayın Yozgat tarafından katılımcılara, Strazburg Barosu üyeleri Av. Gülcan Doyduk ve Av. Veli Torun’a bu konferansın gerçekleştirilmesinde verdikleri emekten dolayı teşekkür etmesiyle sona ermiştir.
Katılımcıların Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile ilgili soruları ve kaygıları nedeniyle ertesi gün EATL bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Avrupa Türk Avukatlar Birliği haberi

20140128-110155.jpg

Jan 25, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...