Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Mar 02, 2015

Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı Konulu Panel Konya’da Gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesinde, Göç’ün 50’nci Yılı Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı Hollanda Örneği konulu panel gerçekleştirildi

NEÜ Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama Ve Araştırma Merkezi ve Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, Migration and Development Civil Society Network (Göç ve Kalkınma Sivil Toplum Ağı) işbirliğince düzenlenen Panel Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, NEÜ Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş ve NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek’in yaptıkları açılış konuşmasıyla başladı. Panale Konya Sivil Toplum Kuruluşlaı temsilcileri, Hollanda Türk kuruluşları temsilcileri, medya temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru; küreselleşen dünyada yurtdışına giden vatandaşların oralarda farklı tecrübeler edindiklerini söyledi. Bu tecrübelerin de ülkemize taşınarak, zaman içerisinde karşılıklı etkileşime vesile olduğunun altını çizdi.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Buluş; Fakültemiz bünyesinde kurulan Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Avrupa Türk Diasporası ile ilgili böyle anlamlı bir faaliyete ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, bunun bir başlangıç olduğunu, Merkez olarak bu tür uluslararası çalışmalara önem verdiklerini belirterek, Avrupalı Türklerle adademik işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek; yıllardır Avrupa’ya işçi olarak gitmiş olan ve 2. 3. jenerasyonda oraya yerleşen Anadolu insanının, oralarda kendi aralarındaki dayanışmadan ortaya çıkardıkları sivil toplum örgütlerine değindi. Yüksek, hükümetin yurtdışındaki vatandaşlar için gerek sivil toplum örgütleri vasıtasıyla gerekse de doğrudan çalışmalar yürüttüğünü belirtirken: “Hep Ermeni ve Rum Diasporalarını duyduğumuz için olumsuz bir etkisi oldu bizde, ancak gecikmiş de olsa büyük bir adım attık. Bu çalışma Türkiye’de yapılacak çalışmalara yol gösterici olacaktır. Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmaları sonunda, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör konuşmacılara çok anlamdı bir hediye takdim etti. Öğrencilik yıllarında, Hollandalı arkadaşlarıyla yaptıkları tartışmalar karşısında, sorulara cevap ararken, Erol Güngör’ün ‘İslamın Bugünkü Meseleleri’ ve ‘İslam Tasavvufu’nun Meseleleri’ başlıklı kitaplarını okuduğunu ve Erol Güngör’ün ‘İslam değişmediği ve değişmeyeceğine göre, insanların İslam’la ilgili algıları değişiyorsa, o zaman bu değişikliği İslam’da değil, insanların bulundukları şartlarda aramak gerekir’ anlamındaki tesbitinin kendilerinin imdadına yetiştiğini belirten Veyis Güngör, o yıllarda Erol Güngör’ün profosörlük tezi ‘Değerler Psikolojisi’ni kitap olarak Amsterdam’da yayınladıklarını ve bu kitabın birer nüshasını, günün anısına Meram Belediye Başkanı, Fakülte Dekanı ve Üniversite Rektor yardımcısına hediye etti.

IMG_1825.JPG

İki ayrı oturumda gerçekleştirilen Panale konuşmacı olarak, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Aksoy, Göç ve Kalkınma Sivil Toplum Ağı Koordinatörü Bob van Dillen, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, Türkiye Hollanda Dostluk Vakfı Başkanı Ali İhsan Ünal ve Konya Sivil Toplum Platformu Başkanı Latif Selvi katılarak diaspora ve Avrupa Türk diasporası hakkında birer sunum yaptılar.

Panelin ilk oturumuna Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve NEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek başkanlık yaptı. Çemrek de yaptığı konuşmasında Avrupa Türk Diasporasının anavatan Türkiye’ye yaptıkları ekonomik ve sosyal katkılardan ve amaçlarından bahsetti. Çemrek: “Türk diasporasını çok önemsiyorum çünkü Türk modernleşmesine ciddi katkılar sağlıyor. Bizim buradaki çalışmalarımızda umalım ki hayırlara vesile olsun.” dedi.

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör ise yaptığı konuşmada Avrupa Türk Diasporası tanımını yaptı. Avrupa Türkleri diasporasını ‘Avrupa’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi de Avrupa ülkelerine bağlayan, devamla tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ve gönül coğrafyamızın ulaştığı topluluklar ve ülkeler için sosyal ve dahi tüm mazlumlar sorumluluk hisseden bir topluluk’ olarak tamımlayan Güngör devamla diasporanın aktörlerinden bahsetti. Söylediklerini fotoğraflarla destekleyen Güngör, Avrupa Türk Diasporası kavramının içini doldurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Önder Kutlu ise diaspora kavramının yeni olduğunu dile getirdi ve tarihsel süreçte kavramın hangi değişimlere uğradığını anlattı. İlk dönemlerde yurtdışına giden insanların işçi olarak görülürken bugün artık oradaki vatandaşların sanatçı, sporcu, yönetici gibi pozisyonda olduklarını ifade etti. Bu sürecin Avrupaki Türkler için önemli bir sosyal değişim olduğunu söyleyen Kutlu, aidiyetlerini Türkiye’de de gören Avrupalı Türklerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu ve bunun yönetiler tarafından mutlaka değerlendirilmesini belirtti.

MADE Koordinatörü Bob Van Dillen da sürdürülebilir kalkınma ve diaspora konusunda değerlendirmelerde bulundu. Dillen da sivil toplum aktörlerinin bir araya gelirlerse kalkınmanın daha yüksek seviyelerde olacağının altını çizdi.

IMG_1824.JPG

İkinci panele başkanlık yapan Doç. Dr. Birol Mercan ise değerlendirmelerinde diaspora çalışmalarının artılarına vurgu yaptı. Almanya’daki gözlemlerinden örnekler veren Mercan, Avrupa Türk diasporası gençlerinin Türkiye üniversitelerinde değerlendirilmelerini gerekirse Türk üniversitelerinin bu gençler için özel bir politika geliştirme yoluna gitmelerini söyledi.

Uzun yıllardır Hollanda’da yaşayan, yöneticilik yapan Ali İhsan Ünal da Hollanda’dan Türkiye’ye yönelik yapılan çalışmalarını anlattı. Akşehir ve çevresinde bugune kadar gerçekleştirdikleri özellik eğitim, kütüphane, aş evi, el sanatları gibi projelerden örnekler veren Ünal, insanları mutlu etmenin parayla mümkün olmadığını belirtti. Türkiye’nin bir çok kentine hatta köylere dahi çocuk oyun parkları açtıklarını söyleyen Ünal insana hizmet, ülke kalkınmasına katkıdır dedi.

Doç. Dr. Metin Aksoy da yıllardır dert yandığı bir konunun bu panelle gündeme gelmesinden memnuniyetini dile getirirken Türk diasporasının önemini yok saymadığını ancak organizasyonsuzluk gibi sorunların olduğunu bunların çözülebilirse daha etkili sonuçlar alınabileceğini ifade etti.

Latif Selvi de panelle ilgili olarak ülke geleceği adına önemli işlerin ortaya çıkacağını yapılacak projelerde farklı paydaşlarla görüşmeler yapılmasının faydalı olacağına işaret etti. Kurum ve kuruluşlararası işbirliğinin günümüzde kaçınılmaz olduğunu, bilginin ve tecrübenin birleşmesi halinde hizmetin kalitesinin artacağını söyleyen Selvi Konya Sivil Toplum Platformu olarak her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmacıların her birinin değerlendirmelerinin ardından soru cevap bölümüne geçildi ve daha sonra panel sona erdi.

 

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi haberi

 

Mar 02, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...