Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Sep 11, 2014

Batı‘nın korkulu rüyası radikalizm Türk gençlerini etkilemiyor | Veyis GÜNGÖR

Orta Doğu’daki gelişmeler, Suriye ve Irak’taki iç savaşlar, İsrail’in Gazze saldırıları aylardır Batı dünyasını ve özellikle siyaset ve medyayı her zamankinden daha etkin ve aşırı bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. İçinde yaşadığımız Batı toplumları korku dolu bir sürecin içinden geçiyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden Suriye başta olmak üzere değişik ülkelere ‘cihad’ etmeye giden gençlerin konumu en çok tartışılan konulardan bir tanesini oluşturuyor. İşte cümle alem bu gençlerin ve ailelerinin geleceğini tartışırken, hükümetler bir takım teknik önlemler alırken Türk gençleri ile ilgili bir araştırma raporu açıklanıyor. Geçen hafta yayınlanan rapor, Hollanda’daki Müslüman gençlerin radikalleşmesi tartışmasına farklı bir boyut kazandırıyor.

Araştırma Gerekçelerinden Bazıları:

Araştırma, Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Bilimsel Araştırma ve Dokümentasyon Merkezi’nin isteği doğrultusunda Hollanda’daki Türk gençleri üzerine yapıldı. Araştırma sonuçları `Hollanda’daki Türk Gençleri neden radikalleşmiyor‘ başlığı ile yayınlandı.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan çarpıcı sonuç; Hollanda’daki Türk gençlerinin radikalleşme ve kirimilatiye ilgi duymadıkları ve bu konuda var olan kanaatin doğru olmadığı yönünde oldu. Gençlerin, tıpkı yerli Hollandalı gençler gibi istekleri olduğu bunun yanısıra aşırılıktan etkilenmeyen iyi bir Müslüman olmak istedikleri belirtildi.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda Hollanda medya organlarında Türk gençleri ile ilgili olumsuz haberler yer alıyordu. Hatta kendilerine Türk Profesyonelleri adını veren bir grup 2011 yılında Hollanda’nın en itibarlı gazetelerinden birisi olan Volkskrant’da yayınladıkları bir yazıda: `Tedbirler alınmazsa Türk gençleri Hollanda için tehlike arz eder duruma gelirler. Toplumdan dışlanan gençler çıkış yolunu İslam’da ararlar, hatta radikalleşme ve kirimilatiye de yönelirler‘ demişlerdi.

Bu ve benzeri yazılar ve iddialar Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Bilimsel Araştırma ve Dokümentasyon Merkezi’ni harekete geçirerek Hollanda’daki Türk gençleri üzerine bir araştırma yapılmasını beraberinde getirmiştir. Araştırmada metod olarak literatür taraması ve söyleşi teknikleri kullanılmış.

Araştırma Sonuçlarından Satır Başları:

– Hollanda‘daki Türk gençleri içinde yaşadıkları toplumda, sosyal, kültürel ve ekonomik konumlarını toplumun genelinin seviyesine çıkartmak için uğraş vermekteler. İş pazarındaki olumsuzluklara rağmen Türk gençleri eğitim ve mesleki bakımdan ileri konumdadırlar.

– Türk gençlerindeki din algısı, gençlerin radikalleşmeleri ve kiriminaliteye bulaşmalarını teşvik etmeyip tam aksine gençlerin bu tür akımlara katılmalarını engelliyor. Diğer taraftan Türk toplumundaki sosyal kontrol da gençlerin aşırılığa kaçmalarını önleyen önemli bir faktör.

– Araştırmada Türkiye’nin köklü bir seküler islam geleneğine sahip olduğu, gençlerin ideallerini Hollanda siyasi arenasında gerçekleştirme imkanı buldukları gibi argümanlara da yer verilmektedir. Devamla, Hollanda şartlarının Türk gençlerine ‘iyi bir Müslüman’ olabilme olanağı verdiği de belirtilmekte.

Bizim Görüşümüz:

Bu araştırma sonuçları bir defa daha göstermiştir ki Türklerin Anadolu’da oluşturdukları İslam anlayışı ve geçmişte insanlığa sundukları ve yarınlarda yeniden takdim edecekleri medeniyet tasavvuru her türlü aşırılıktan uzak, insanı eşref-i mahlukat olarak gören bir dünya görüşüdür. Bu anlayış öncelikle Müslümanları devamla korku içinde olan Avrupalıları rahatlatacaktır.

Bize, Avrupa’da yaşayan ve bu medeniyete ait olan bireylere ve kurumlara bu dünya görüşünü anlatmak düşmektedir. Bu sadece bir medeniyetin propogandası değil aynı zamanda üzerimize farz olan insani bir görev, sosyal sorumluluk ve küresel misyondur.

Veyis GÜNGÖR
Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı

Sep 11, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...