Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
May 03, 2014

BEDİÜZZAMAN’IN VASİYETNAMESİ

BEDİÜZZAMAN’IN MUTLAK VEKİLLERİ VE BANDROL HAKKI MESELESİ

Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin yetkili eller tarafından basılması ve asliyetinin muhafaza edilmesi için, Bediüzzaman’ın asıl VASİTENÂMEsinin nazara alınması zaruret olarak g…örülmektedir. Sonradan Noterde verilen VEKÂLETNAME (1960 tarihli) asıl Vasiyetnameyi tam yansıtmayabilir. Sonraki tarihli belgeler ise, 1960 tarihli belgenin tekrar teyidi yahut isimlerin şerhi mahiyetindedir. Bu sebeple bandırolde esas alınacak yetkili şahıslar, Bediüzzaman orijinal imzası bulunan ve sağlığında Emirdağ Lahikası adlı eserinde yayınlanan Vasiyetnâmeye göre, şunlardır:
1. Abdullah Yeğin
2. Hüsnü Bayramoğlu
3. Said Özdemir
4. Ahmet Aytimur
5. Salih Özcan.
Bediüzzaman kendi kanunî mirasçılarına (Seyda Ünlükul ve Saide Ünlükul) herhangi bir hak bırakmamıştır. Ancak verâset ilamları ve Türk medeni Kanunun gereği, ayrıca manen onlara hürmeten muvafakat alınması sonradan meydana gelecek ihtilafları önleyecektir.

19.09.1957 tarihli bu Vasiyetnâme, Bediüzzaman’ın el yazısını ve imzasını ihtiva eden asıl Vasiyetnâmedir. Bu esas alınmalıdır. Ayrıca 15 vâris ve vekilini kendi el yazısıyla kaleme almıştır. Bundan daha sağlam bir kaynak bulunmamaktadır. Buna göre Bediüzzaman’ın asıl vâris ve vekilleri şunlardır: Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu, Said Özdemir, Ahmet Aytimur ve Salih Özcan.

“Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!
Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki {(*): Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo’lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.} kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki; emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin.
Kardeşlerim! Bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zaîf olmakla beraber; gizli münafıkların desiselerle müteaddid sû’-i kasdları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı İlahî devam ediyor. اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz Said Nursî

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

20140503-123415.jpg

May 03, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...