Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
May 25, 2015

Cumhurbaşkanımıza çağrı | Prof. Dr. A. Akgündüz

Cumhurbaşkanımıza çağrımız: Ayasofya’yi açın; hem ülke kazansın ve hem de istikrar devam etsin

Karanlık güçler, içerden ve dışarıdan, 7 Haziran seçimlerini bahane ederek, Türkiye’yi istikrasızlığa ve kaosa sürüklemektedir. Buna yapılan bazı hatalar da eklenince, müstakim insanlar dua etmekle beraber biraz da endişe eylemektedirler.

Bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanımıza davetimiz var: Ayasofya’yi açın; hem ülke kazansın ve hem de istikrar devam etsin.

Bediüzzaman’in haber verdiği üç müjdeden birini merhum Menderes (ezanın aslına iadesi), bir diğerini siz gerçekleştirdiniz (Risale-i Nurun Diyanet eliyle neşri), üçüncüyü de siz yapınız (Ayasofya’yi da beşyüz sene devam eden Vaziyet-i Kudsiyesine çevirmek):

“Nasıl Ezan-ı Muhammediye’nin (A.S.M.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de Ayasofya’yı da beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâmın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalı. O vakit âlem-i İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimane kabahatı da onlara yüklenmez fikrindeyim.

Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zâtların hatırları için, otuzbeş seneden beri terkettiğim siyasete bir-iki gün baktım ve bunu yazdım.
Said Nursî.” Emirdağ Lahikası-2 ( 164 )

 

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

Rector & President

May 25, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...