Yazilar

<< Terug naar home | Ekonomi

Posted by Gazeteci
Jan 29, 2015

Davutoğlu’ndan KOBİ’lere 5 müjde

Başbakan Davutoğlu, KOBİ’lere 5 destek müjdesi verdi. Kurumsallaşma ve Markalaşma Destek Programıyla işletmelere 150 bin TL destek sağlanacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3 işletmenin bir araya gelerek oluşturacağı teknoloji işbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere 1,5 milyon lira destek verileceğini bildirdi.

Davutoğlu, KOSGEB Girişimcilik 2014 Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, finale kalan 40 girişimciyi tebrik etti.

Katıldıkları toplantılara “hediyelerle” geldiklerini ve bu alışkanlığın yerleştiğini dile getiren Davutoğlu, 5 önemli müjdeleri olacağını söyledi.

KOBİ’lerin ürün bazında, uluslararası arenaya açılmalarını sağlayabilmek için bugün ilk defa kurumsallaşma ve markalaşma destek programını başlattıklarını bildiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu o kadar önemli ki. KOBİ’ler tek tek başarılı olabilir ama kurumsallaşamazlarsa bir müddet sonra KOBİ’lerin küçük ölçekten, orta ölçeğe ve daha büyük büyük ölçeklere yürümesi zorlaşır. Markalaşma ise bizim yeni ikinci hamle döneminde en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi ve sektörel dönüşüm programlarında özellikle bir madde olarak gündeme getirdiğimiz bir husus. Bu çerçevede bu destek programına, bana getirilen teklifte ufak bir değişiklik yaptık, 50 milyon lira bütçeli bu programla, işletme başına 150 bin lira destek vereceğiz.”

Bunun yetmeyeceğini ifade eden Davutoğlu, 50 milyon lira bütçeyi 100 milyon liraya çıkarma talimatını da verdi.

Davutoğlu, “Dolayısıyla, 100 milyon lira bütçeli programla, işletme başına 150 bin lira destek sağlayacağız. Sadece kurumsallaşma ve markalaşma için” dedi.

İşbirliği ve Güç Birliği Destek Programı’nda yenilik

İkinci olarak “işbirliği ve güç birliğinin” önemine işaret eden Davutoğlu, KOBİ’lerin bir araya gelerek, yeni bir güç oluşturmalarını sağlayacak “İşbirliği ve Güç Birliği Destek Programı”nda yeniliğe gittiklerini aktardı.

Davutoğlu, “Buna göre 3 işletmenin bir araya gelerek oluşturacakları teknoloji işbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere, 1,5 milyon lira destek vereceğiz” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Mikro ölçekten küçük ölçeğe, orta ölçeğe yürümenin en önemli araçlarından biri, ‘bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız’ Hacı Bektaş’ı Veli’nin dediği gibi.  Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama alanlarındaki KOSGEB desteklerinin miktarlarını da yüzde 50 oranında artış yapacağız. Bunu bütün yaptığımız çalışmalarda eğer, Ar-Ge, inovasyon boyutu varsa destekleri, KOBİ’lerde olduğu gibi diğer bütün alanlarda da artırdık, artırmaya devam edeceğiz. Çünkü katma değerin gerçek anlamda sağlanacağı yer daha üst teknolojilere geçişte olacak. Son Bakanlar Kurulu toplantımızda Sayın Bakanımızın bir sunuşu oldu. Arkadaşlarla da değerlendirme yaptık, orta-yüksek ve yüksek teknoloji kullanılan alanlara verilen destekleri genel olarak da artıracağız. Bununla ilgili teşvikler noktasında da yeni bir çalışma başlatma talimatı verdim.”

“Girişimcilik Destek Programı”nda kadın ve engelli girişimciler için destek üst limitini yüzde 10 daha fazla uyguladıklarını anımsatan Başbakan Davutoğlu, bu uygulamadan bundan sonra birinci derecen şehit ve gazi yakınlarının da yararlanacağını bildirdi.

Şimdiye kadar kadın ve engelli girişimciler için destek üst limitininin yüzde 10 olduğunu hatırlatan Davutoğlu, bunu yüzde 20’ye çıkaracaklarını da vurguladı.

40 girişimciye özel ödül…

Davutoğlu, bugünkü ödül töreninin finalisti olan 40 girişimciye, tamamen KOSGEB destekli yurtdışı iş gezisi ödülü verdiklerini de söyledi.

Girişimcilikle, rekabet arasında doğrudan ilişki olduğunu değerlendiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Girişimciliğimiz ne kadar artarsa rekabetimiz o ölçüde artıyor. Küresel bütün endekslerde bunlar aynı kategoride değerlendiriliyor. Onun için Türkiye’nin bütün sathına yayılan KOBİ’lerimize seslenmek istiyorum; 2023 hedefine yürürken, en büyük destek kaynağımız sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin çabasına her türlü desteği vermeye kararlıyız. Sizler başarılıysanız Türk ekonomisi, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirir. Sizlerde bir kriz olursa bu sadece bir ekonomik kriz olmaz, sosyal ve siyasal kriz olur. Bunun bilinciyle 62. Hükümetin her zaman KOBİ’lerin yanında olacağını bir kez daha teyit ediyorum. Son 12 yılda gerçekleştirilen başarılara yaptığınız katkıya teşekkürlerimle birlikte, inşallah 2023’e yürürken çok daha büyük başarılara hep birlikte katkıda bulunacağımızı ümit ediyorum.”

Davutoğlu, konuşmasında, KOBİ ve girişimcilikle ilgili bir törenin, hem ülke ekonomisi açısından hem de Türkiye’nin ulaştığı düzeyde değerini ortaya koyması bakımından çok özel bir önemi bulunduğunu söyledi.

Başbakanlık görevini aldıktan sonra, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri olduğunu, Ankara’da da birçok reform paketini açıkladıkları toplantılar düzenlediklerini anlatan Davutoğlu, “Gerek yerel ve kent ekonomilerinde, gerek Ankara’dan bütün ülke ekonomisini yönetimde gerekse küresel ekonomide en önemli konulardan biri KOBİ’ler. Ne zaman herhangi bir şehrimize gitsem orada ticaret odalarıyla, sanayi odalarıyla buluşuyoruz, girişimcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşuyoruz. Ülke ekonomisinde KOBİ’lerin taşıdığı önemi bizzat alanda görme imkanına sahip oluyoruz” diye konuştu.

“KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturuyor”

Ankara’da ekonomik planlamalar yaparken KOBİ’lere özel bir önem verdiklerinin altını çizen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü biraz önce de Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi KOBİ’lerimiz işletme sayısı itibarıyla yüzde 99.85’i temsil ediyor, istihdam itibarıyla yüzde 77’yi katma değer itibarıyla yüzde 55’i. O kadar büyük potansiyelden bahsediyoruz ki bütün bu rakamlar, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu gösteriyor. Sadece ekonomik omurga değil sosyal omurga. Çünkü ekonomik omurga ekonomik kalkınmaya yansır ama eğer Türkiye’de gelir dağılımında düzelme varsa, eğer Türkiye’de başka ülkelerde gözlenen ekonomik krizin yol açtığı sosyal problemler yaşanmıyorsa aslında bu KOBİ’lerimizin gücü sayesinde. En küçük ölçekten orta ve büyük ölçeğe kadar her alanda KOBİ’lerimiz öylesine bir sosyal uyum modeli oluşturuyorlar ki sağladıkları istihdamla, Türkiye’de hem ekonomik kalkınmanın hem sosyal barışın da omurgasını teşkil ediyorlar. Onun için KOBİ’lerimize teşekkürü borç biliyoruz.

Bu açıdan KOBİ’lerimizin güçlendirilmesi yolunda atılacak her adım ülke ekonomisini, ülkenin sosyal barışını da destekleyen bir adım niteliği taşıyacak, taşıdığı için de bizim açımızdan KOBİ’ler ekonomik gündemimizin en önemli gündem maddelerinden biridir. Böyle olmaya da devam edecek.”

Başbakan Davutoğlu, 25 sektörel dönüşüm programına bakıldığında hemen hemen her birinde KOBİ’lere bir atıf bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“Gerek Ar-Ge inovasyonlarda gerek yerli katkının artırılmasında gerek dün açıkladığımız işgücü piyasasının iyileştirilmesinde, hangi açılardan alırsanız alın bütün bu alanlarda KOBİ’lerimiz en temel hedef kitlemizdir. Ekonomimizdeki gelişmeler ve sektörel dönüşüm bağlamında hem de dayandığımız sosyo ekonomik zemindir. Sizlere güveniyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının ancak ve ancak sizin katkılarınızla gerçekleşeceğini biliyoruz. Kent ekonomilerinin gelişmesinde KOBİ’ler omurgadır. Ülke ekonomisinin gelişmesinde KOBİ’ler temel dayanak noktalarıdır. Küresel ekonomide de eğer küresel ekonomik kriz aşılacaksa buna da en büyük katkıyı yapacak olan dünya ölçeğinde KOBİ’lerdir. Onun için biz G20 Dönem başkanlığını aldıktan sonra Brisbane’de yapılan zirvede bunu vurguladık, dönem başkanlığını 1 Aralık 2014’te aldıktan sonra her vesileyle toplantılarda bunu zikrettik. KOBİ’ler Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığının ana temasını oluşturuyor. Türkiye’de yakaladığımız tecrübeden hareketle küresel ekonomik krizin aşılması için de KOBİ’lerin ana enstrüman ve aynı zamanda ana dayanak olduğunu her platformda gündeme getiriyoruz.”

“Türkiye ekonomisine bir güven var”

Başbakan Davutoğlu, ocak ayı içinde Paris, Berlin, Brüksel, Zürih ve Davos’ta görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin en önemli gündem maddesinin İslamofobia ile birlikte ekonomi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Londra’da çok sayıda yatırımcıyla, bir gün içinde 11 farklı finans kuruluşları topluluğu ve yatırımcı topluluklarıyla görüşmeler yaptık. Gördüğümüz husus şu, Türkiye ekonomisine olağanüstü bir güven var. Son gelen bütün istatistikler, 2015’e girerken, Türkiye ekonomisindeki istikrarın, kalkınmanın hızlanarak devam edeceğine, enflasyonun, bununla birlikte faizlerin düşeceğine dair çok yaygın bir kanaat, en önemlisi de Türkiye’de siyasi güven, istikrarın devamı konusunda da hiç tereddüt olmayan, neredeyse küresel bir mutabakat var. Avrupa ülkeleri 2008 krizinden sonra ciddi siyasi çalkantılar içinde boğuşurken ve birçok Avrupa ülkesinde çok sık hükümet değişiklikleriyle ekonomik, sadece siyasi istikrar değil, ekonomik istikrar da ciddi risklerle karşı karşıya kalırken, Türkiye 12 yıl içinde hem siyasi istikrarını korudu. Hem ortaya koyduğu bütün perspektifleri AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirmek için büyük hamleler yaptı hem de bir taraftan bu sürekliliği devam ettirirken diğer taraftan gerektiğinde en kapsamlı reform hamlelerini hayata geçirmekte hiç tereddüt etmedi. Bunu en iyi KOBİ’lerimiz bilir. Son 12 yılda gerçekleşen büyük dönüşümü en iyi KOBİ’lerimiz hissetmiştir. KOBİ’lerimiz yaşamıştır.”

Davutoğlu, 1990 ile 2002 yılları arasında KOBİ’lere sağlanan toplam desteğin 14,5 milyon, 2002 ile 2014 yılları arasında ise 2,6 milyar destek olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“14,5 milyon nerede, 2,6 milyar nerede. İşte bir ülkede ekonomik istikrarın göstergesi KOBİ’ler olduğunun bir işareti bu. 90’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik kriz vardı, çünkü KOBİ’ler zayıftı. 90’lı yıllarda nüfus az olmasına rağmen işsizlik vardı, çünkü KOBİ’lere yeterli destek verilmiyordu. 90’lı yıllarda KOBİ’lere destek verecek bütçe yapılanması, bir hazine kaynağı yoktu. Çünkü ülkede siyasi krizler koalisyonlar, istikrarsızlıklar vardı. Düşünün siyasi istikrar ile istihdam ile KOBİ’ler arasında o kadar doğrusal ilişki var ki sizler güçlüyseniz biz istihdam sorununu çözebiliriz. Sizler sahip olduğunuz girişimcilik ruhunu ekonomiye yansıtırsanız biz 2023 hedeflerine ulaşabiliriz. Ama Ankara’da siyasi istikrar varsa sizler güçlü olursunuz. Ankara’da ülke ekonomisini, makro ekonomik perspektiften değerlendiren, gerekli adımları gerektiği zaman atan bir iktidar varsa siz o zaman güçlü olursunuz.”

Son haftalarda hemen hemen her hafta çok katılımlı sektörel toplantılara bizzat başkanlık yaptığını kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

“Esnaflarımızla buluştuk ve esnaflarımıza faizsiz kredi de dahil birçok müjdeyi verdik. İnşaat sektörümüzle buluştuk. İnşaat sektörümüzle yaptığımız görüşmelerde konut alımında sağlayacağımız destekleri açıkladık. Salı günü grup toplantısında yaptığım konuşmada, denizcilik sektörüne verdiğimiz desteği ortaya koyduk ve denizcilik sektörüne yeni bir ivme olması için başta hurda desteği olmak üzere sağlayacağımız yeni imkanları ele aldık. Daha önce ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması konusunda müjdelerle özellikle çalışan kadınlarımızın sorunlarına el attık. Her toplantıda da o toplantıyı ilgilendiren toplumsal kesimlere bir takım müjdeleri verme imkanı bulduk ama önce bu çalışma dolayısıyla KOSGEB’e, bir kez daha ifade ediyorum, yeni Başkanımız ilk konuşmasını burada yaptı, hayırlı olmasını diliyorum. En önemli misyonlarından birisini yerine getireceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onun göstereceği performans KOBİ’lerin göstereceği performans bizim için işaret fişeği niteliğindedir ve KOSGEB’in başarısı bu anlamda hepimiz açısından hayati derece önemlidir.”

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

AA | ANKARA

Jan 29, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...