Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Mar 16, 2015

Eğitim, ayrımcılık ve işsizlikle mücadele ortak hedef

Amsterdam Tartışmalarının 37.’si 13 Mart Cuma günü gerçekleştirildi. 18 Mart Çarşamba günü yapılacak İl Genel Meclisleri seçimlerinde değişik listelerden aday olan Türk kökenli Groen Links, Güney Hollanda listebaşı adayı Huri Şahin, PvdA, Kuzey Hollanda adayı Adnan Tekin, CDA, Kuzey Hollanda adayı Şerafettin Babacan, D66, Güney Hollanda adayı Yasin Elmacı ve Multicultureel Plus, Kuzey Hollanda adayı Ekrem Karadeniz’in panelist olarak katıldıkları tartışmanın sürpriz misafirleri geçtiğimiz aylarda PvdA Meclis Grubundaki şiddetli fikir ayrılığı yüzünden partilerinden ayrılıp kendi gruplarını kuran milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk oldular.

Adayların neden İl Genel Meclislerinde siyaset yapmak istedikleri sorusuyla başlayan tartışmada, gerek genel siyasi hava gerekse partilerin tutumları hem adaylar hem de katılımcılar tarafından sık sık dillendirildi. Hollanda’daki olumsuz siyasi atmosfer ve buna dayalı olarak da siyasilere günden güne azalan güven seçmenlerin ilgisizliğine sebep olmaktadır denilirken, özellikle adaylar tarafından seçmenlere de serzenişte bulunuldu. Üzerinde hemfikir olunan bir başka husus ise özellikle Müslümanlar olmak üzere göçmen kökenlilerin sürekli siyasi malzeme yapıldığı ve onların topluma entegre edilmesinden ziyade asimile edilmeye çalışıldığı idi. Siyasette yeni oluşumların ortaya çıkmasının da bunun bir yansıması olduğu hem adaylar hem de katılımcılar tarafından ifade edildi.

Partisi tarafından Güney Hollanda liste başı adayı olarak seçimlere katılan Huri Şahin, kendisi için hangi platformda siyaset yaptığından ziyade ne için siyaset yaptığının önemli olduğunu ve yıllarca yerel düzeyde siyaset yaptıktan sonra İl Genel Meclisinde hizmete devam etmeye karar verdiğini ve partisinin de kendisini liste başı yaparak fırsat tanıdığını belirtti. Huri Şahin kendisinin şu an için işsizlikle mücadeleye öncelik vereceğini, bunun yolunun da sürdürülebilir ekonomiden geçtiğini söyledi.

web34234

Halen İl Genel Meclisi üyesi olan ve ikinci dönem için PvdA Kuzey Hollanda listesinin 3. sırasından aday olan Adnan Tekin ise şu an için sorumlu olduğu alanların ilgi alanı olmaya devam edeceğini ve işsizlikle mücadele için uygun enstrümanların kullanılması için çaba sarf ettiğini ve etmeye de devam edeceğini söyledi. Göçmenlerin yoğun olduğu Amsterdam Bölgesinin önemli istihdam kurumlarında göçmenlerin sayısının anormal düşük olduğunu ve bu durumu olumlu yönde değiştirmek için de ciddi bir çabanın olmadığını belirtirken, İl Genel Meclisi olarak bu alandaki rolümüzü iyi oynamamız gerekir dedi. Adnan Tekin’in altını çizdiği bir diğer husus ise meslek eğitimindeki çarpıklıktı. Kendisine göre ihtiyaca yönelik değil, rastgele bir planlama söz konusudur ve buna bir el atılması şarttır.

CDA Kuzey Hollanda listesinin 48. sırasından seçilmesi tercihli oylara bağlı olan Şerafettin Babacan, adaylığının Hilversum teşkilatı tarafından istendiğini ve kendisinin de Hilversumlu tek aday olduğunu belirttikten sonra, siyasete giriş gerekçesini katılımcılarla paylaştı. Kendisinin daha önce yerel düzeyde de siyaset yaptığını ve şimdi de vilayet düzeyinde siyasete talip olduğunu belirtirken, siyasetin her alanında aktif olunması gerektiğine de vurgu yaptı. CDA’da siyaset yapmasının en önemli gerekçesi olarak da bu partinin inanç ve kimliğe verdiği önemdir diyen Babacan, bunun özellikle Müslümanlar tarafından pek bilinmediğini söyledi.

D66 Güney Hollanda listesinin 33. Sıra adayı olarak Şerafettin Babacan gibi tercihli oylara muhtaç olan Yasin Elmacı ise daha önce de bir seçim tecrübesi olduğunu ve bu sefer daha şuurlu ve sistemli bir kampanya yürüttüğünü belirtti. Sosyal alanda her zaman aktif olan kendisi için siyasetin de bir hizmet aracı olduğunu ve bunu da D66’ta yapma arzusunda olduğunu belirtti. PVV gibi partilerle en etkili mücadeleyi D66’nın yürüttüğünü ve D66’nın Türkler için en uygun parti olduğunu iddia etti.

Amsterdam Tartismalari 37 2

Geçen yıl ilk defa Amsterdam’da yerel seçimlere katılan ve bir semt komisyonuna üye vermeyi başaran Multicultureel Plus’ün liste başı adayı Ekrem Karadeniz ise Müslüman göçmenlerin ana akım partilerde siyaset yapma çabasının artık anlamsız olduğunu ve bunun için de Multicultureel Plus partisinin ortaya çıktığını söylerken ana akım partilerin işlevlerini yerine getirmediklerini iddia etti. Ana akım partilerin özellikle sosyal politikalarda başarısız olduklarını ve hepsinin mevcut sosyal sorunların sebebi olarak da özellikle Müslümanlar olmak üzere göçmenleri gördüklerini ve haliyle politikalarını da göçmenlerin asimile edilmesi temeline kurduklarını söyledi. Ekrem Karadeniz’e salonda hazır bulunan milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk de destek verdiler. Hatta seçimlerde Kuzey Hollanda’da Multicultureel Plus için oy tavsiyesinde bulunacaklarını söylediler.

Tartışmada öne çıkan hususlardan birisi de ana akım siyasi partilerde göçmenlere her pozisyonun uygun görülmediği algısıydı. Doğrudan bir ayrımcılık söz konusu olmasa da şuuraltında bir güvensizlik olduğu ve bunun da oldukça bariz olduğu iddia edildi. Groen Links liste başı adayı olan Huri Şahin kendi partilerinde böyle bir algının olmadığını ve kendisinin de hiç bir çekince olmadan partisi tarafından liste başı yapıldığını söyledi.
Tartışmada adayların hepsinin üzerinde hemfikir olduğu alanlar ise eğitim, işsizlik ve ayrımcılıkla mücadele olarak öne çıktı. Bu alanlar muhtemel işbirliği alanları olarak da adayların hepsi tarafından kabul edildi.

Ahmet Suat Arı

Amsterdam Tartışmaları Moderatörü

Mar 16, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...