Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Feb 28, 2015

Ekonomi Bakanı görevden alabilecek

DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek.

Ekonomi Bakanlığının, “DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DEİK Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) 5 asilin yanı sıra 5 yedek üye seçebilecek.

İcra Kurulu, yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile icra kurulu başkanından oluşacak. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulunun da başkanı olacak. İcra Kurulunun 5 üyesi, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden meydana gelecek. Sayman üye İcra Kurulunun doğal üyesi olacak. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun 2 üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, 3 üyesini iş konseyi başkanları arasından, 1 üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçecek.

İş konseyleri bölgesel ve sektörel olarak örgütlenecek

İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla yönetim kurulunca belirlenecek bölgesel veya sektörel  gruplar çerçevesinde ya da özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenecek. Bölgesel gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa, sektörel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise her biri için ayrı ayrı ele alınacak.

İş Konseyi Yürütme Kurulu, iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak 5 ila 11 kişiden oluşacak. Gerektiğinde yürütme kurulu üye sayısında değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkili olacak. Yürütme kurulunun üye sayısının bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile belirlenecek.

DEİK iş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri, gerekli görüldüğü takdirde Ekonomi Bakanı tarafından ya da DEİK Yönetim Kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile görevden alınabilecek. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya da üyelikte boşalma olması halinde yeni başkan yönetim kurulu teklifi üzerine Ekonomi Bakanlığı onayı ile üyeler ise izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere yedek üyeler arasından yürütme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilecek.

AA | Ankara

Feb 28, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...