Yazilar

<< Terug naar home | Haber

Posted by Gazeteci
May 15, 2020

Ekonomik krizin faturası göçmenlere çıkarılmamalı!


Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) hükümetten, korona önlemleri nedeniyle yaşanması beklenen ekonomik krizden yabancıların orantısız şekilde etkilenmesini önleyici önlemler almasını istedi.

IOT Başkanı Zeki Baran, Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees ile Devlet Sekreteri Tamara van Ark’a gönderdiği mektupta, geride kalan yarım asırda, yaşanan her ekonomik kriz döneminde, göçmenler arasında işsizlik oranının, diğer vatandaşlara göre en az üç kat daha fazla arttığına dikkat çekti. Bakanın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Hollanda’yı ağır bir ekonomik krizin beklediğini ve büyük bir işsizlik dalgasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini hatırlatan IOT Başkanı, işsizlik faturasının ağırlıklı olarak yabancılar tarafından ödenmesini önlemek amacıyla etkin önlemlerin gerekli olduğu vurgulandı.

Sosyal Kültürel Plan Bürosu tarafından önceki krizlere yönelik yapılan araştırmalara göre, göçmenler arasında yaşanan yoğun işsizliğin başlıca nedenlerinden birinin ayrımcılık olduğunu belirten Zeki Baran, önümüzdeki süreçte hazırlanacak ekonomik destek paketlerinde bu konuya da önemle yer verilmesini istedi.

Sonbaharda İkinci Meclise sunulacak İşe Alımlarda Ayrımcılığı Denetleme (Wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie) Yasa Tasarısında, işverenlerin personel alımlarında ayrımcılığı önlemek amacıyla izleyecekleri yöntemleri belirleme zorunluluğu getirilecek.

Kriz destek paketlerinde ayrımcılığı önleme koşulu yer almalı!

IOT mektubunda, sözü edilen yasa tasarısında yer alan önlemlerin, krizden etkilenenlere yardım amacıyla hazırlanacak destek paketinde de olması ve en azından şu konuların yardımlara koşul olarak eklenmesi gerektiği ifade edildi.

• İşten çıkarma yönteminin yazılı olarak belirlenmesi,
• İş piyasasındaki ayrımcılığı önleme amaçlı önlemler hakkında çalışanların bilgilendirilmesi,
• Personel alımı için başvurulan geçici işçi bulma (uitzendbureau) bürosunun bu konudaki
uygunluğuna bakılması.

Son olarak Hollanda toplumunun tüm kesimlerin etkin katılımı sonucu, korona vakalarının azaldığını belirten IOT Başkanı Zeki Baran, bunun yol açacağı ekonomik krizin yükünün de eşit şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

IOT Basın

May 15, 2020
blog comments powered by Disqus
Loading posts...