Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Apr 05, 2014

GLADSTONE’UN KUR’AN ALEYHİNDEKİ BEYANLARI | Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

BEDÎÜZZAMAN İLE MUHAMMED KUTUB’IN BU KONUDAKİ İTTİFAKI VE İNGİLİZ MÜSTEMLEKÂT NÂZIRI W. E. GLADSTONE’UN KUR’AN ALEYHİNDEKİ BEYANLARI

Azılı bir İslâm ve Osmanlı düşmanı olan İngilizlerin Müstemlekât Nâzırı ve Başbakanı W. E. Gladstone’un Müslümanlar ve İslâmiyet aleyhindeki beyanları çok eskilere dayanmaktadır. Önemle ifade edelim ki, İngiliz Gazete Arşivlerinde onun İslâmiyet aleyhine olan sözlerinin kısmen de olsa sansürlendiğine inanıyoruz. Zira Kur’an’ın aleyhine konuştuğu iki yıla ait gazete kayıtları arşivlerde bile bulunmamaktadır. Bu İslam düşmanı iki defa Kur’an ve İslam aleyhine ağır hakaretler yağdırmıştır. Birincisi Mısır’ın işgali sebebiyledir. Bediüzzaman’ın naklettiği cümlesini Muhammed Kutub da tasdik etmektedir.
İngiliz Müstemlekeler Bakanlığı, 1801 yılında Secretary of State for War and the Colonies = Savaş ve Koloniler Bakanlığı adını almıştır. 1870-1874, 1880-1882, 1886 (6 ay) ve 18 Ağustos 1892-21 Hâzıran 1895 tarihleri arasında William Ewart Gladstone başbakandır. Müstemlekât Nâzırı ise, The Marquess of Ripon’dir ve bundan sonra 25 Haziran 1895 yılında, Osmanlı yazışmalarında adı geçen Joseph Chamberlain (1903 yılına kadar) bu bakanlığı yapmıştır. İnglizler, bu adamın Müstemlakât Nâzırı olduğu seneye ait konuşmaları ve gazete haberlerini sansür etmişlerdir kanaati bizde meydana geldi. Ama onu destekleyen konuşmalarını aynen bulduğumuzu belirtelim. William Ewart Gladstone, 1930’lu yıllarda Müstemlekât Nâzırlığı yapmıştır
1882 yılında Mısır Meselesinden dolayı Avâm Kamerasında sarfettiği sözlerdir. O zaman Başbakan olan Gladstone Kur’anı bir eline alarak Avâm Kamerasında şöyle demiştir: “As long as this Quran is in the hands of Muslims, Europe shall not be able to control the East = Bu Kur’an Müslümanların elinde oldukça, Avrupa Doğuyu yani İslâm âlemini kontrol altına alamayacaktır.”
Bir görüşe göre de Avâm Kamerasında yaptığı bir konuşmada, Müslümanlara ve Türklere yönelik en sert ifadelerini kullanmıştır. Bir ara Kur’an-ı Kerimi kasdederek “Bu lanet kitabın takipçileri oldukça Avrupa’ya barış gelmeyecektir = As long as there were followers of this accursed book, Europe would know no peace” diyecek kadar haddini aşmıştır.
Sevinerek ifade edelim ki, Gladstone’un evinin yanında North Wales’de kendi inşa ettiği bir kütüphâne, devamlı Kur’an okunan ve Kur’an tefsirleri mütalaa edilen bir İslâmi Eserler Okuma Salonu haline gelmiştir. Torunları Christopher Parish ve Profesör Richard Aldous onun Kur’an karşıtı görüşlerini tenkit eder hale gelmiştir. İngilizlerin kendi kaynağından aktardığımız bu haber, Kur’an’ın bir mu’cizesidir.
“The 200th birthday of former Prime Minister William Gladstone, praised for his attitude to the Muslim world, will be marked with the opening of an İslâmic reading room at the library he established near his home in North Wales. Gladstone’s great grandson Christopher Parish and Professor Richard Aldous, head of history at University College Dublin, discuss the prime minister’s view of İslâm.” http://news.bbc.co.uk/today /hi/today/newsid_7846000/7846601.stm.
Kur’an’a karşı bu ahlaksızca yaklaşım sadece Gladstone’a has değildir; Victoria dönemi Hristiyanları genel olarak bu fikirdedirler: “Gladstone’s devotion to Christianity quickened his spirit to preach the gospel in season and out. His love of the Lord inspired him to great reforms to alleviate poverty and ameliorate the plight of the poor. He was acutely concerned with the rescuing and rehabilitation of prostitutes. And he was uncompromising in his criticism of the Qur’an, of which he once Sa’îd in the House of Commons: “So long as there is this book, there will be no peace in the world”. To him, as to many Victorian Christians, it was an ‘accursed book’”. http://archbishop-cranmer.blogspot.nl/2009/12/william-ewart-gladstone-born-200-years.html
İslam adlı eserinde konuya yer veren Muhammed Kutup ise bu sözün çok az farklı şeklini şöyle nakletmektedir:
İngilizler, Hidiv Tevfik’in ihâneti sonrası Mısır’ı işgal ettiler. Mr. Gladstone Avâm Kamerasında Kur’an’ı eline alarak “Bu Kur’an Mısırlıların elinde kaldıkça, bu memlekette huzur ve barışa muktedir olamayacağız” demiştir.

Muhammed Kutup, Şubehât Havl’el-İslam, Kahire: Dar’üş-Şuruk, 1992, sh. 12-13; Muhammed Kutup, İslâm; The Misunderstood Religion, Kazi Publications, 1982, sh. V, Mukaddime. Ayrıca bkz. El-Ehram Gazetesi, 22.08.1882 ve 20.10.1882 tarihli sayılar.
Bu hâdise üzerine hemen bütün İslâm âleminin ve özellikle de Hindistan Müslümanlarının büyük tepki gösterdiklerini ve hatta çok sayıda Avrupa devletinin de bu tepkilere katıldığını o günkü İngiliz gazetelerinde öğreniyoruz.

Hindistan’daki 45 milyon Müslüman’ın İngiliz Ordularının Mağlub Olması için Beddua Ettiklerini İfade eden Avâm Kamerasındaki bir Tartışma Haberidir ki, Gladstone baş roldedir (The Standard, 25 Temmuz 1882) Nitekim 1889 tarihli Bitlis Gazetesi de bu itham ve hücum üzerine Times of India Gazetesinin buna cevap veren bir makaleye yer verdiğini aktarmaktadır. Muhtemelen Bedîüzzaman’ın okuduğu haber de Bitlis Gazetesi haberidir.

Gladstone’un Fikirlerinin Yayıncısı olarak bilinen Daily News Gazetesinden aktarılan bir haber 17 Şubat 1890 tarihli Bitlis Gazetesinde (Bu iddialara 6 Kasım 1889 tarihli Times of India adlı gazete cevap vermiştir)

Ayrıntılı bilgi ve belgeler için bkz. ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ, CİLD I.

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Rector & President
Islamitische Universiteit Rotterdam

E akgunduz@iur.nl www.islamicuniversity.nl
facebook.com/Prof.AhmetAkgunduz twitter.com/AhmetAkgunduz

20140405-104202.jpg

Apr 05, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...