Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Dec 26, 2014

’Göçmenlikten Diaspora’ya Hollanda Türkleri’ Çalıştay Sonuç Raporu Yayınlandı…

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Göç’ün 50’nci Yılı Göçmenlikten Diaspora’ya Hollanda Türkleri” konulu çalıştay 18 Aralık 2014 Perşembe günü saat 15.00 – 18.00 arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda siyasiler ve göç uzmanları başta olmak üzere Hollanda’dan katılan konuşmacılar göçmenlik ve diaspora kavramları üzerinde fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Önümüzdeki yıllarda üzerinde tartışılmak ve bir ortak akıl oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki öneriler Çalıştay sonuçları olarak kararlaştırılmıştır. Sonuçlar TBMM İstanbul milletvekili Dr. İsmail Safi, Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Vedat Bilgin, Doç. Dr. Murat Erdoğan, Dr. Can Ünver, Veyis Güngör, Fadime Örgü, Mehmet Emin Ateş, Adnan Dalkıran, Kamil Saygı, Adil Akaltun, Hikmet Eren, Nermin Aydemir ve diğer katılımcıların sunumlarından oluşmaktadır.
’’Göçmenlikten Diaspora’ya Hollanda Türkleri’’ Çalıştayı Sonuç Raporunu Kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyarız.

 

• Göç ve diasporanın küresel bir ajanda da yer aldığı bir dönemde Avrupalı Türkler göçmenlikten, diasporaya geçiş sürecini yaşamaktalar.
• ‘Avrupa Türkleri Diasporası’ kavramının öncelikle tanımı yapılmalı, bu yönde ortak bir akıl oluşturulmalıdır. Devamla, diasporanın üzerine düşen sorumluluklar tartışılmalı ve yeni bir vizyon geliştirilmelidir.
• Geliştirilecek olan ‘Avrupalı Türkler Diaspora Vizyonu’nun ilk şartı göçmenlik ve azınlık psikolojisinden kurtularak, küresel bir Pazar olan diaspora topluluğu bilincine erişilmesi yönünde bir zihniyet değişimi yaşanmalıdır.
• Avrupalı Türkler içinde bulundukları ülkelerde başarılı ve etkin olmak için yerli halkla tam bir uyum içinde olarak, eğitim seviyelerini geliştirerek, bulundukları toplumun sosyal ve siyasi hayatı içine girip, aktif bir şekilde rol oynamayı amaç edinmelidirler.
• Avrupalı Türkler diasporası için önemli olan sayı değil niteliktir. Ama arkada geniş kitlelerin desteği çok önemlidir.
• ‘Avrupalı Türkler Diaspora Vizyonu’nun oluşmasında küresel dünyada, ekonomik ve ticari projelerin toplumlar üzerindeki etkisi ve reflekslerini baz alan stratejiler geliştirilmeli, ekonomik ve ticari verilerin mümkün mertebe öne çıkartılma sı sağlanmalıdır. “Ahilik” felsefesi bu noktada önemli rol oynamalıdır.
• Avrupa’da yetişen ve çifte aidiyeti olan genç nesillerden oluşacak yönetim kadrolarıyla, diasporatik vizyonu olan yeni ekonomik birlikler, sivil oluşumlar, stratejik partnerler, platformlar oluşturulmalıdır.
• Diasporanın temel özelligi ‘Kültür Birliğidir’ düşüncesinden hareketle Avrupalı Türklerin öncelikle yaşadıkları toplum şartlarından hareketle bir kültür birliği (din, dil, gelenek v.b.) oluşturmaları kaçınılmazdır.
• Anavatanın, Avrupa ülkelerindeki mevcut akımlar (siyasi ve dini) üzerindeki etkisi yeniden değerlendirilmeli ve bu etkinin yeni oluşturulacak kütür birliği ve ortak akıl vizyonuna etkisi minumuma indirilmelidir.
• Diaspora politikası, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında bir güvensizlik ya da çatışma yaratmamalıdır. Tam aksine diaspora her iki taraf için bir Pazar, bir kazanç ve ilişkilerde zenginlik olarak görülmelidir. Diaspora hem Türkiye hem Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınmalıdır.
• Diaspora, Türkiye ile çok yakın işbirliği ve gönül bağına sahip olmalı, ama diaspora Türkiye devletinin bir aracı olarak görülmemeli, araçsallaştırılmamalıdır.
• Türk kökenli gençlerin yaşadıkları ülkelerin siyasi hayatına ilişkin bilgi ve ilgi sahibi olmalarına azami önem gösterilmelidir. Avrupa’da bu alanda çalışan aracı kurumlar desteklenmeli ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır. Kitlesel ve tabana yönelik kampanyalar yürütülmelidir.
• Üçüncü ve dördüncü nesil Türk kökenli gençlerin yaşadıkları ülkenin siyasal aktörleri, mekanizmaları ve sistemi ile tanışmaları yönünde çok önemli rol oynayan vatandaşlık/yurttaşlık dersi üzerinde durulmalıdır.

Ankara, Aralık 2014

Dec 26, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...