Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Oct 12, 2016

Hacı Bektaş Veli de Hollandaca’ya tercüme edildi

Türk kültür değerlerini Hollanda’caya tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Hacı Bektaş Veli ve düşüncelerinin tanıtılması amacıyla geniş kapsamlı bir Hollandaca “Hadji Bektâsj Veli” kitabı hazırladı.

Daha önce Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran, Evliya Çelebi, Nasrettin Hoca, Piri Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Yunus Emre gibi tanınmış Türk düşünürleriyle ilgili eserler kaleme alan Abulwahid van Bommel tarafından hazırlanan yeni kitap, Hacı Bektaş Veli biyografisi başta olmak üzere, İslam’dan önce Orta Asya Türk tarihi, Tasavvuf’un Türkler arasında nasıl kurumlaştığı, Anadolu’ya nasıl yerleşip, kurumsallaştığı gibi konuları ele almakta.

Türkevi Araştırmalar Merkezi’nin isteği ve desteğiyle hazırlanan Hacı Bektaş Veli kitabı şu bölümlerden oluşmaktadır: Hacı Bektaş Veli’nin yetiştiği sosyal çevre, Anadolu’nun fethi ve Erenler, Hacı Bektaş ve Bektaşilik, Makalat, Ahilik, Alevilik, Besmele tefsiri, Fatiha tefsiri ve biyografi…

image

Kalplerin Sultanı olarak da isimlendirilen Hacı Bektaş Veli’nin pedagojik vizyonu kişiyi olduğu gibi ve önyargısız kabul etmesidir.

Kitabın yazarı Abdulwahid van Bommel, Anadolu Erenleri üzerine yıllardır araştırma ve yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu çerçevede Orta Asya’yı da ziyaret eden, Yesi’de bir müddet kalan ve araştırmalar yapan Abulwahid van Bommel yeni kitabında Türk Tasaavuf tarihinde Hacı Bektaş Veli’nin yeri, etkisi ve Türk düşüncesinin oluşumuna dikkatlerimizi çekmekte.

Hacı Bektaş Veli’nin ‘Makalat’ eserinden de örneklerin yer aldığı kitap öncelikle Hollanda’da yetişen Türk gençleri olmak üzere, Tasavvuf’a ilgi duyan Hollandalılara hitap etmekte. Kitap, önceki yıllarda Dede Efendi, Evliya Çelebi, Ahi Evran, Mesnevi, Konya Kriterleri, Evliya Çelebi, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi gibi kitapları da Hollandaca olarak yayınlayan Türkevi Yayınları arasında piyasaya çıktı.

Hacı Bektaş Veli kitabı info@turkevi.nl adresinden sipariş edilebilir.

Oct 12, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...