Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Mar 11, 2015

Hollanda siyaseti Türk asıllı gençlerin öncelikli ilgi alanı değil | N. Aydemir

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi yayınları arasında çıkan ‘VOTING INTENTIONS OF TURKISH YOUTH IN THE NETHERLANDS AND THEIR ORIGINS’ başlıklı çalışma Hollanda’daki Türk gençlerinin Hollanda seyasetine olan ilgilerini ortaya koymaktadır.

Nermin Aydemir Hollanda’daki Türk gençlerinin siyasetin neresinde oldukları, seçimlere hangi oranda katıldılarını araştırdı. Yarınların geleceği olan genç nesiller üzerinde yapılan alan araştırmasıda, 15-17 yaş arası kişilerin seçimlere katılım niyetinin olup olmadığı soruldu. Konu ile ilgili Hollanda özelinde yürütülen alan araştırması ışığında katılımın hangi şartlarda gerçekleştiği hangi şartlarda ise eksik kaldığı üzerine analiz yapıldı.

Türk gençlerinin seçimlere katılımını araştırmasında ilgili teoriler: rasyonel oylama (rational voting), gerekçeli eylem (reasoned action), sivil gönüllülüğü (civic voluntarism), siyasi sosyalleşme (political socialization) ve duygusal oylama (emotional voting) gibi teoriler incelendi.

Araştırmacı, hedef gurubun konuya bakışını anlayabilmek için imkân sağlayan nitel bakış açısını izlemiştir. Araştırma verisi, 15 ila 17 yaş arasında değişen yirmi Türk-Hollandalı genç ile detaylı görüşmeler yapılması yoluyla toplanmıştır.

 Araştırmanın bazı sonuçları şu şekildedir:

Görüşülen gençlerin çok büyük bir bölümünün Hollanda siyaseti hakkında oldukça kısıtlı bilgilerinin olduğu görülmektedir. Bu durum ise; siyasi ideoloji, parti tercihi, siyasi menfaat ve siyasete katılmanın sonuç getireceğine dair inanç gibi pek çok önemli faktörü devre dışı bırakmaktadır.

Gençlerin toplumsal kuralları, norm ve değerleri öğrendikleri aktörlerin de yine oy kullanıp kullanmama üzerinde önemli bir etkiye sahip görünmektedir.

Yaşanılan ülkenin siyasal sistemi hakkında bilgi eksikliği, Hollanda’da yaşayan Türk gençleri arasında seçimlere yönelik düşük katılımın en temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin siyasal aktörler, siyasal sistemlerinin işleyişi ve ülkedeki temel sorunlar hakkındaki bilgi azlığı başlı başına önemli bir tıkanma noktasıdır. Bununla birlikte

bilgi seviyesindeki düşüklük; siyasete ilgi, siyasi etkinlik duygusu, parti tercihi ve siyasi ideoloji gibi diğer önemli faktörleri de etkileyerek dolaylı bir etkiye neden olmaktadır.

Türk gençlerinin yaşadıkları ülkenin siyasi yapısı hakkında sosyalleşmeleri son derece büyük önem teşkil etmektedir.

Görüşülen gençlerin Hollanda toplumu ile ilişkilerinin son derece kısıtlı olduğu örülmüştür. Toplum merkezleri ve sivil toplum örgütleri bu yönde olumlu katkılar sağlamakla birlikte genellikle anavatana dönük çalışmalarda bulunmaktadır. Bu organik yapıların yeterliliklerini arttırmak ve Hollanda’ya yönelik ilgilerini yükseltmek gençlerin yaşadıkları ülkenin siyasal sistemine tanışıklıklarını arttıracaktır.

 

Hollanda siyasi partilerinin ve aktörlerinin de bu gençlere ulaşma noktasında zayıf kaldıkları görülmektedir. Türk asıllı gençlerinin ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretmek, Hollanda siyasi aktörlerinin bu gruplar arasındaki popülerliğine katkı yapacaktır. Bu yönde gerçekleştirilecek toplantıların siyasal katılımı arttırmak noktasında fayda sağlaması muhtemeldir.

 

Hollanda siyaseti, Türk asıllı gençlerin evlerinde önemli bir gündem maddesi değildir. Bu yönde ebeveynlerin ilgisini çekmek, gençlerin de katılımını artırmak açısından pozitif etki sunacaktır. Bunun yanı sıra, ülkedeki Türk nüfusu içinde oldukça yaygın olan Türk kanalları, hedef grubu Hollanda siyaseti hakkında bilgilendirmek noktasında önemli bir potansiyel taşımaktadır. Türkiye’den yayın yapan kanallar, Hollanda siyaseti hakkında bilgi vermek için zaman ayırmaları durumunda araştırma grubunun da bilgi ve ilgi seviyesinde artış sağlanması hayli muhtemeldir.

 

Kitap, info@turkevi.org adresinden temin edilebilir.

web235s

 

 

Mar 11, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...