Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Apr 14, 2017

Hollanda’da dar gelirli emekliler için yeni bir fırsat mı?

Düşük emeklilik maaşı alanlar için ekstra kaynak yeni bir fırsat (mı?)

Hükümet 2017 bütçesinde tam emeklilik maaşı almayan yaşlılar arasındaki yoksullukla mücadele amacıyla 7,5 milyon Euro kaynak ayırdı. Geçim sıkıntısı çeken ve zor durumda olan emeklililerin bu paradan yararlanıp yararlanamayacakları ise henüz net değil. Geçim sıkıntısı çeken düşük maaşlı emekililerin bu kaynaktan yararlanabilmeleri için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

IOT (Türkler İçin Danışma Kurulu)’nun yaptığı yazılı açıklamada: “Bilindiği üzere 2015 yılından itibaren masrafların paylaşımı (kostendelersnorm) ilkesi yürürlükte bulunuyor. Birden fazla ödenek alan yetişkinin aynı hanede birlikte yaşaması durumunda, ödeneklerinde kesinti yapılıyor. Bu uygulama AOW alanlar için geçerli değil. Ama düşük emeklilik maaşı nedeniyle ek ödenekle (AIO) geçinen emeklilerden ise kesinti yapılıyor. Bu haksızlık konusunda daha önce İnsan Hakları Kolejine (het College voor de Rechten van de Mens) yaptığımız başvurudan olumlu bir sonuç alamamıştık. Buna rağmen Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Klijnsma ek (AIO) ödenekle geçinmek zorunda olan emekliler için ekstra kaynak ayırdı.

Ayrılan kaynak büyük değil ve aynı zamanda belediyelerin bu miktarı nasıl değerlendirecekleri de tam belli değil. Sosyal Hizmetler Dairesine yardım için başvuranlar bu haberi (dit bericht) kaynak gösterebilirler.

Devlet Sekreteri ilgili yasanın Birinci Meclis’te görüşülmesi sırasında gelen eleştiriler üzerine, 7,5 milyon Euro’luk bir kaynak ayırma kararı aldı. Birinci Meclis’te, uygulamanın, bireylerin bakıma muhtaç anne ve babalarıyla aynı evde yaşamasını olanaksız hale getireceği ifade edilmişti. Burada önemli olan, belediyelerin bu amaçla ayrılan ekstra kaynağı, ne ölçüde bakıma muhtaç (mantelzorg) dar gelirli emekliler için kullanacağıdır. Bu kapsamda belediyeye yardım için başvuranların bu kaynaktan extra para alıp alamadıklarını IOT’ye (info@iot.nl ) bildirmelerini rica ediyoruz.” denildi.

Apr 14, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...