Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Aug 20, 2015

Hollanda’da Mevlana ve Konya Öğretisi kitap olarak yayımlandı

1987 – 2014 yılları arasında Hollanda’da Mevlana Celaleddin Rumi ve Konya ile ilgili yapılan çalışmalar bir kitap haline getirildi. Türkevi ve Rumi Yayınları’ndan ‘Hollanda’da Mevlana ve Konya Öğretisi’ başlığıyla piyasaya çıkan kitabın yazarı, Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör.

Yazar, kitabın önsözünde, ‘Bu çalışma, “Ya Mevlana” sözünün çeyrek asrı aşan bir süre içinde faaliyetlere yansımasının örneklerinden oluşmaktadır” derken, kitabın içeriği hakkında şunları söylemekte: ‘Sempozyumlarla başlayan “Hollanda’da Mevlana ve Konya” faaliyetlerimiz zaman içerisinde muhtevası genişleyerek devam etti. Özellikle Mesnevi’nin Hollandacaya tercüme edilip yayımlanmasından sonra bu alandaki faaliyetlerde yeni bir dönem başlamış oldu”.

Hayat boyu öğrenme persfektifinden hareketle, artık Hollanda’da bir “Mesnevi Okuma ve Anlama” pedagojisi oluştuğunu belirten Veyis Güngör, ‘Hollanda’da Mesnevi başlı başına bir okul halini aldı. Hollanda’daki sufizm düşüncesinin mihenk taşı olacak Mesnevi, bireylerin, grupların ve belki de bir neslin şekillenmesinde, ruh ve nefis terbiyesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır’ diyor.

Kitap çalışmasında ele alınan bazı başlıklar şöyle: 1987–2007 yılları arasındaki faaliyetlerin söyleşi halinde özetlenmesi, 2007 Unesco Mevlana ve Hoşgörü Yılı, Konya Kriterleri, Mesnevi’nin Hollandacaya tercümesi, Hollanda’da Şeb-i Arus törenleri, Mevlana ve Konya ile ilgili kitap ve DVD yayınları.

Yazar, kendisini Hollanda’da Mevlana ve Konya çalışmalarında, otuz yıl birlikte yürüdükleri Hollandalı dostları Abdulwahid van Bommel ve Mohamed El-Fers’e teşekkür ederek, bu iki ismi kitabın gizli kahramanları olarak isimlendirmekte.

Hollanda’da Türk kültür değerlerini çeyrek yüzyılı aşan bir süreyle tanıtmaya gayret eden Türkevi Yayınları, geçtiğimiz yıllarda başta Piri Türkistan Hoca Ahmed Yesevi olmak üzere Dede Efendi, Evliya Çelebi, Ahi Evran, Yunus Emre, Mevlana Celaledin Rumi gibi kitapları Hollandaca olarak yayımlamıştı.

Kitap aynı zaman da bir kurum tarihçesi olarak değerlendirlebilir. Yirmibeş yılı aşan bir süre içinde aynı konuda yapılan faaliyetlerin kitap haline getirilmesi gelecek nesilere bir kültür mirası olurken, kurumlar için de bir örnek teşkil etmektedir.

‘Hollanda’da Mevlana ve Konya Öğretisi’ kitabı Rumi Yayınlarından ve kitapçılardan temin edilebilir.

web1r3wqeasd

Aug 20, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...