Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Mar 21, 2014

Hukuk Zaferi | Emre Ünver, IOT Başkanı

Utrecht Yüksek Temyiz Mahkemesi (Danıştay), Hollanda’nın, Türkiye’ye gönderilen Geride Kalanlar Ödeneğinde, ‘Yaşanılan Ülke Prensibi” kapsamında yaptığı kısıtlamayı haksız buldu. Mahkemenin, Türkiye’ye gönderilen Geride Kalanlar (Dulluk) Ödeneğinde yapılan yüzde 40 dolayındaki kısıtlamayı haksız bulan kararı, buna karşı mücadele eden mağdurlar açısından büyük bir hukuk zaferidir. Mahkemenin bu kararıyla, Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Hukukunun geçerliliği bir kez daha teyit edilmiş oluyor, böylece Hollanda Hükümeti ve bakan Asscher, yine geri adım atmak zorunda kalıyor.

IOT olarak, haksız ve asosyal bulduğumuz “Yaşanılan Ülke Prensibi” uygulamasına karşı yaptığımız çağrıya uyarak itiraz eden herkesi, mahkemenin bu kararından dolayı tebrik ediyoruz. Çağrımıza uyan çok sayıda mağdurun itirazı sonucu, güçlü bir duruş sergilenmiş ve özellikle birinci kuşak göçmenler ve eşlerinin haklarının sürekli kısıtlanması girişimleri kısmen durdurulmuştur.
Bu konulardaki derin birikimleriyle mağdurlara yardımcı olan, davaları savunan tüm uzman ve avukatları da, bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

Mahkemenin kararı üzerine IOT olarak, bugün Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Asscher’a bir mektup göndererek, tüm mağdurların kısıtlanan tüm ödeneklerinin topluca geri ödenmesini talep ettik. Ödeneklerde yapılan yüzde 40 dolayındaki kısıtlama nedeniyle zor durumda kalan mağdurlar, geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Bu nedenle sadece itiraz edenlerin değil tüm mağdurların kayıplarının geri ödenmesi gerekir.
Yaşanılan Ülke Prensibi Yasasının Hollanda Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında tüm hukuk uzmanları, uygulamanın, uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu yönünde görüş bildirerek hükümeti uyarmışlardı. Diğer taraftan IOT’nin konuyla ilgili şikayetini değerlendiren Avrupa Komisyonu, 2012 yılı sonunda, Yaşanılan Ülke Prensibi uygulaması kapsamında geride kalanlar ödeneğinin kısıtlanmasının Ortaklık Hukukuna aykırı olduğu yönünde görüş bildirmişti.

Yüksek Temyiz Mahkemesi bu son kararıyla, ulusal ve uluslararası hakimlerden sonra, Hollanda’nın Ortaklık Hukukuna aykırı uygulamalarını bir kez daha cezalandırmış oluyor.Türkiye ile imzalanan Ortaklık Anlaşmalarından doğan hakları sürekli ihlal eden Hollanda, bu yolla Türk vatandaşlarının haklarını kısıtlamaya çalışıyor. Hatırlanacağı üzere, daha önce de, Türkiye’ye durdurulan ek ödenek ödemeleri, Uyum Yasası ve daha bir çok konuda Hollanda’nın uygulamaları, Ortaklık Hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle yargıdan geri dönmüştü.

Emre Ünver | IOT Başkanı

Mar 21, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...