Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Sep 27, 2014

İddialar ile ilgili Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü’nün açıklaması

İUR’DEKİ BİR HOCAMIZIN NAMUSUNA İFTİRA EDENLERİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM; ODA TV’NİN ŞAHSIMI HEDEF GÖSTERİR MANŞETİNİ DE KINIYORUM.

Yıllardır Rotterdam İslam Üniversitesinde öğrenci olan ve İslamiyet hakkında ciddi bilgiler öğrendiklerine inandığımız iki Hanımefendi, Mastır Bölümüne kayıtlarının yapılmaması üzerine, Rektör olarak bana müracaat ettiler. Ben de konuyu Hollanda Yüksek Öğretim Kanununu çok iyi bilen iki Rektör yardımcıma havale ettim. Yardımcılarımdan birisi, kayıt konusundaki hukukî şartları açıklayınca Hanımefendiler, İslamî ahlak ve adaba aykırı olarak Hocalarına karşı disiplin suçu işlediler. Daha da kötüsü Haziran ayında bir avukat vasıtasıyla bize, Rektör Yardımcımızın cinsel tacizde bulunduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Hâlbuki bu konuşma iki Rektör yardımcımın müşterek kullandığı odada ve her ikisinin huzurunda cereyan eylemişti. Hemen gerekli soruşturmayı başlattım ve diğer Rektör Yardımcımı dinledim. Hanımefendilerin avukatları vasıtasıyla söyledikleri gibi, asla cinsel taciz olayının olmadığını şahitlerin ifadesiyle ortaya koydum. Gelip Hocalarından özür dilemeleri şartıyla kayda mani olmadığını kendilerine bildirdim.
Ancak ikinci avukatları vasıtası ile aynı cinsel taciz iddialarını görmezden gelerek sadece kaydedilmemelerini gündeme taşıyarak mahkemeye gittiler. Fakat hakimin dinlemesinden sonra Avukatları Emel Çekiç vasıtasıyla cinsel taciz iddialarını basın yoluyla kamuoyuna taşıdılar. İddiaları bu sefer, birinci avukatlarının yazdıklarından tamamen farklı oldu ve “Hocamızın kendilerini arka odaya davet ettiğini” ileri sürecek kadar çirkefleştiler. Hâlbuki Rektör Yardımcılarının arka odası bile mevcut değildir. Hocamızın söylediği, kredi notlarınızı öğrenmek istiyorsanız “Buyurun Öğrenci İşlerine gidelim” şeklinde olduğunu herkes biliyor.
Tamamen yalan ve iftiralara dayanarak Rotterdam İslam Üniversitesini, İslamiyet’i ve haysiyetli hocamızı karalamak isteyenleri, evvela Allah’a havale ediyorum; ancak Hollanda hukuku nezdinde de hem bu iki hanımefendinin ve hem de basın yoluyla iftiraları yayan Avukat Emel Hanımın gereken cezaya çarptırılacaklarına inanıyorum. Şimdi bazı hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum:
1. Cinsel taciz ithamı, hem dinimiz açısından ve hem de Hollanda Ceza hukuku açısından çok ciddi bir ithamdır. İddiayı ileri süren ispat etmek zorundadır; aksi takdirde hem dinî ve hem de cezaî yaptırımlar olduğunu benim kadar biliyorsunuz.
2. İtham edilen, Hem Yönetim Kurulumuz hem de Murakabe Kurulumuz ’un güvenini tam kazanmış bir Hocamızdır.
2. Hocamız, 10 senedir benim de ve çevresindeki herkesin de yakından tanıdığı iffetli, namuslu ve dindar bir insandır. Bu ithamların iftira ve yalan olduğunu herkes biliyor.
3. Bir avukatın müvekkilinin duygularına göre değil, hukuki delillere göre yazı kaleme alması gerekir. Ben de hukuk adamıyım ve bunu Avukatın yazısında göremedim. Hollanda Ceza hukukunda cinsel tacizin ne demek olduğunu benden daha iyi bilmesi gerekir. Ayrıca kanunda zikredilen örnekleri, namusum elvermediğinden zikretmek bile istemiyorum.
4. Kaldı ki, bahsi geçen iddiaların canlı şahidi diğer Rektör Yardımcımızdır ve bu iddiaların asla meydana gelmediğini de açıkça beyan etmiştir. Hanımefendilerin e-maili bana ulaşır ulaşmaz ben de inceleme yaptım ve neticede dediklerinin yalan ve iftiradan ibaret olduğunu gördüm.
5. Bu iftiranın dinimizdeki cezası (hadd-i kazf) çok ağırdır. Umarım Hocamız bu hanımefendileri dünyada ve ahirette affeder. Hollanda Ceza hukukunda da iftira suçunun cezasının pek hafif olmadığını araştırdım ve biliyorum. Kaldı ki, iki Hanımefendi’nin bu şekilde iftiracı olarak duyulmaları, kamuoyu açısından, hem kendilerine, hem İslam toplumuna ve hem de Üniversitemize büyük manevi zararlar verecektir. Benim tavsiyem gelip özür dilemeleridir.
8. Rektör olarak Hocamızın ne kadar iffetli ve namuslu olduğu konusunda her yerde şahitlik ederim. Zararın neresinden dönülürse kârdır.

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Rector & President
Islamitische Universiteit Rotterdam

Sep 27, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...