Yazilar

<< Terug naar home | Ekonomi

Posted by Gazeteci
Aug 19, 2015

İhracatın yarıdan fazlasını KOBİ’ler gerçekleştirdi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geçen yıl ihracatın yüzde 56,5’ini, ithalatın ise yüzde 37,8’ini gerçekleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin “Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri”ni açıkladı.

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2014 yılında 62 bin 987 girişim ihracat, 66 bin 585 girişim ithalat yaptı. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracatın yüzde 56,5’ini, ithalatın da yüzde 37,8’ini üstlendi.

İhracatta, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,4 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,7, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,5 oldu.

İthalatta, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,2 oldu.

Dış ticaretin yarısından fazlası sanayiden

Girişimin ana faaliyetine göre, ihracatın yüzde 56,9’u, ithalatın da yüzde 51,5’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 38,5, ithalattaki payı yüzde 35,1 oldu.

Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 65,2’si 250 ve üzerinde kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının yüzde 89’unu 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 75,5 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın yüzde 64’ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, geçen yıldaki ihracatlarının yüzde 48,3’ünü AB ülkelerine, yüzde 19,5’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yaptı. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,2’si sanayi, yüzde 35,3’ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından gerçekleştirildi.

 

AA | ANKARA

Aug 19, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...