Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Aug 18, 2014

İlk Nogayca roman kitabı yayınlandı…

Avrupa’da yayınlanan ilk Nogayca roman kitabı olma özelliği taşıyan ‘AKŞA NENEM (AKÇA NİNEM)’ adlı eser Necdet Özen tarafından kalame alındı.
Türkevi Yayınları arasında okuyucuya sunulan ‘AKŞA NENEM’ romanı Hollanda Nogay Vakfı ile işbirliği sonucu ortaya çıktı.

Bilindiği gibi UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) yapmış olduğu açıklamada yeryüzünde konuşulmakta olan 6700 dilin yarısının bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. Sözkonusu diller arasında Nogayca da bulunmaktadır.
Türkevi Yayınları; Necdet Özen’in Nogayca hazırladığı ‘AKŞA NENEM (AKÇA NİNEM)’ adlı eser ile dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesine maruz kalan Nogayların dil ve kültür malzemelerinin canlandırılmasına kendi çapımızda katkıda bulunmak hedefliyor.
Hollanda’da yaşamakta olan Türk diyaspora gruplarından birisi de Nogay’lardır. Sayıları diğer Türk ve akraba topluluklarına narazan çok azdır. Buna rağmen, Hollanda’da kendi kültürlerini yaşatmak için biraraya gelerek başta Hollanda’da yetişen çocukları olmak üzere diğer gruplara da kendi kültürel değerlerini tanıtmak için çaba sarfetmekteler.

Türkiye’den Hollanda’ya göç etmiş Nogayların sayısı 2.000 civarındadır. Uzun yıllar kendi aralarında iletişimi sürdüren Nogaylar 2006 yılında Hollanda Nogay Vakfı adı altında biraraya gelmişlerdir. Vakfın amacı ise şu şekilde tanımlanmıştır: “başta Hollanda’da yaşayan 2.000’e yakın Nogay Türküne, Türk kültürü esasları içerisinde Nogay tarihini, kültürünü, edebiyatını, müziğini, halk oyunlarını derlemek, yaşatmak ve tanıtmakdır. Devamla Vakıf faaliyetleriyle Hollanda’nın yanısıra Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç ve Norveç’te de yaşayan Nogayların birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmektir”. Başkanlığını Orhan Demirci’nin üstlendiği Hollanda Nogay Vakfı özellikle gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, eğitim düzeyi yüksek bir şekilde topluma kazanmayı hedeflemektedir. Ayrıca Vakıf toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan faaliyetler yapmaktadır.

Avrasya Sivil Toplum Forumunun da üyesi olan Hollanda Nogay Vakfı, yıl içinde organize edilen kültürel faaliyetlerde Nogay kültürünü tanıtarak diğer Türk ve akraba toplulukların yanında yer almaktadır.

Kitap, Hollanda Nogay Vakfı, o-42demirci@hotmail.com adresinden temin edilebilir.

Aug 18, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...