Yazilar

<< Terug naar home | Haber

Posted by Gazeteci
Apr 21, 2015

IOT Avrupa Komisyonu’na başvurdu!

Geçim Yasası Dil Zorunluluğu ayrımcı bir uygulamadır!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Avrupalı Göçmenler Enformasyon Merkezi (Lize) ile birlikte, dil öğrenme zorunluluğu eklenen İş ve Geçim Yasası (WWB) hakkında ayrımcı olduğu gerekçesi ile Avrupa Komisyonu’na şikayet başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa değişikliğine göre, belediyeler, geçim yardım ödeneği alan ve yeterli Hollandaca konuşamayan yabancıların ödeneklerini azaltmak zorundalar. IOT ve Lize’ye göre, bu uygulama Avrupa Birliği düzenlemeleri ile ayrımcı uygulamaları yasaklayan AB-Türkiye Ortaklık Anlaşmalarına aykırıdır.

Aynı durumda olan ve okuma yazması olmayan yerli Hollandalıların, belediyenin sunduğu bir kursa katılmamaları durumunda ödeneklerinde azalmaya gidilebiliyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Asgari geçim yardım ödeneği alan bir kişinin, iş bulabilmek için elinden gelen çabayı göstermesi isteniyor. Belediye kişinin dil düzeyine bakarak gerekli görüyor ise, o zaman kursa yönlendirebilir.

Yeni Yasa geçim yardım ödeneği alan yabancılara başka koşullar getiriyor. Belediyelere, kişinin iş piyasasındaki şansına bakılmaksızın kötü Hollandaca konuşan yabancıların ödeneklerini aşamalı olarak azaltma zorunluluğu getiriyor. Hollandaca kursa giderek kişiler belki ödeneklerinin azalmasını önleyebilirler. Ancak, belediyelerin, kurs masraflarını karşılama zorunluluğu bulunmuyor. Bize göre, asgari geçim yardım ödeneğine muhtaç olan işsizlerin büyük bölümünü oluşturan dar gelirliler, Hollandaca kursun masraflarını ödeyecek durumda değiller.

Bu nedenle uygulamanın ayrımcı olduğunu düşünen IOT ve Lize, devletin İş ve Geçim Yasası’ındaki değişiklik ile AB ile Türk vatandaşlarına yeniden Uyum (Inburgserinsplicht) zorunluluğu getirmek istediği görüşünde. Avrupa Komisyonu şikayet başvurumuzu yerinde bulup işleme alır ise, yasanın iptalini isteyebilir ve bu amaçla konuyu Avrupa Adalet Divanına götürebilir. Daha önce de bazı uygulamalar Avrupa Komisyonu aracılığı ile Adalet Divanına taşınmış ve yürütmeyi durdurma kararı yıllar süren uzun bir süreci kapsamıştı. Bu nedenle zorunlu kılınan dil kursunun masraflarını kendileri ödemek zorunda kalan işsizlerin, belediye nezdinde uygulamaya itiraz etmelerini tavsiye ediyoruz. İtiraz işlemlerinin Ortaklık Anlaşmasını iyi bilen bir avukat aracılığı ile yapılmasında fayda var.

 

Emre Ünver

IOT Başkanı

 

 

Apr 21, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...