Yazilar

<< Terug naar home | Yaşam

Posted by Gazeteci
Apr 07, 2015

Kadınlar hijyene erkekler ambalaja bakıyor

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Saner, “Kadınlar gıda maddeleri satın alırken en çok yiyecek maddelerinin satıldığı yerin koşullarına, erkekler ise ürünün ambalajının sağlam olup olmadığına dikkat ediyor” dedi

Gıda Güvenliği Derneği’nce (GGD) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün bu yılki ana temasının “gıda güvenliği” olarak belirlenmesi nedeniyle tüketicilerin bilgi düzeyinin incelendiği araştırmanın raporları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Taksim Point Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Saner, araştırmanın Türkiye’nin tüm bölgelerindeki 18 ilde 1654 kişiyle yapıldığını, “bilgisayar destekli yüz yüze anket” yöntemi uygulandığını söyledi.

Dernek olarak tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki algı ve bilinç düzeyini saptamak amacıyla bu araştırmayı yaptıklarını dile getiren Saner, bu konuda 27 Avrupa ülkesinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesince gerçekleştirilen “Special Eurobarometer – 354 Eurobarometer” araştırmasını temel aldıklarını aktardı.

“Ürün bozuksa iade ederim”

Saner, 15 yaş ve üzeri Türkiye kent ve kır nüfusunun yaklaşık beşte ikisinin 5 yıl öncesine kıyasla gıda güvenliğinin geliştiğini düşündüğünü belirterek, bu oranın 18-24 yaş grubunda yüzde 44 olduğunu ve diğer yaş gruplarına göre anlamlı artış gösterdiğini dile getirdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 88’inin aldığı gıda ürününün bozuk olması halinde onu iade edeceğini belirttiğini kaydeden Saner, “Kadınlar, gıda maddeleri satın alırken en çok yiyecek maddelerinin satıldığı yerin koşullarına (yüzde 88), erkekler ise ürünün ambalajının sağlam olup olmadığına (yüzde 89) dikkat ediyor. En düşük seviyede katılım gösterilen ifade ise ‘ürün reklamlarına güvenirim’ (yüzde 70) olmuştur” diye konuştu.

Araştırmadan çıkan önemli başlıklar

Saner, Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin, alışveriş tercihlerinde “sağlık üzerine etkinin” ilk sırayı aldığını vurguladı.

Sonuçlara göre kent kesiminde yaşayanların gıda güvenliğinin gelişmesi konusunda umutlu olduğunu yineleyen Saner, şöyle devam etti:

“Araştırmamızda öne çıkan önemli sonuçlar var. Genel değerlendirmeden farklı olarak İzmir, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanların büyük kısmı beş yıl öncesine göre gıda güvenliğinin aynı düzeyde olduğu görüşünde. Gıda alışverişlerinde kadınların yüzde 89’u kaliteye, erkeklerin yüzde 89’u aile bireylerinin tercihlerine önem vermekte.

 

AA | İSTANBUL

Apr 07, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...