Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Oct 17, 2018

Kaza Hukuku hizmetlerinde çok kültürlülük bir avantajmıdır?

Yabancı kazazedelere hizmet için son yıllarda yeni yeni şirketler, yeni bir iş alanı olarak piyasaya çıkmaktadır. Bunun yanında bazı Hollandalı şirketl ve avukatlar da, yabancıları kazanmak için, çeşitli dillerde broşür ve internet sayfası hazırlamaktalar.

Bunlar her iş sektöründe doğal olarak yaşanmaktadır. İster yabancı şirket ya da avukat, isterse Hollandalı şirket ya da avukat olsun, burada önemli olan bu iş sektöründe deneyim ve donanımlı olmaktır. Kaliteli hizmet sunmak için yapılan rekabet her zaman sağlıklıdır. Ancak, farklı vaatlerle yeni bir iş alanı olarak sektöre girmek, bu sektöre kalite katmaz, sadece zarar verir.

Bu kaygı sigortalar tarafından da zaman zaman dile getirilmektedir. Elbette ki kaza hukuku konusunda daha çok yabancı kökenli kuruluşun ortaya çıkması ve yabancıların haklarının daha çok araması  önemlidir. Ancak farklı kültürlerden gelen kazazedelerin dil ve kültürel farklılıklarını, değer yargılarını, algılarını ve beklentilerini iyi bilmek gerekir. Sadece yabancı kökenli olmak yetmez; bu konuda kendi kültürünü ve farklı kültürlü insanlara hizmet sunmayı iyi bilmek ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek gerekir.

Bir de sigortalar arasında, hatta bir kaza dosyasını yöneten sigorta personeli arasında, yabancıların dosyaların ele alınışı ve yönetilişinde de zaman zaman farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bu durum personelin kültürlerarası iletisim konusunda iyi yetişmemiş olması ya da bilinçli yapması anlamına gelir. Oysa iyi eğitimden geçmiş bilgi ve deneyimlielemanlar sigorta hizmetlerine de ayrıca kalite katacaktır. Bir diğer bir gerçek de, sigortalarda kaza hukuku dosyasına bakan yabancı kökenli personel ve hukukçu sayısı oldukça az olduğunu söylemek gerekir.

Kazazedelerin hizmet alacağı kurumu yukarıdaki noktaları dikkate alarak iyi seçmeleri, sadece avukat ve Hollandalı diye bakmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü herhangi bir avukat olmak, bir dosyaya daha iyi bakılacak anlamaına gelmektedir.

Sigortalardaki yabancı kökenli elemanların çoğalması konusunda da, artık yeni nesillerin önce kendi kültürünü iyi öğrenmeleri, kültürlerarası hizmetler konusunda kendilerini yetiştirmeli ve daha çok sayıda personelin sigortalarda çalışmaları gerekmektedir.

 

Ethem Emre | Kaza Eksperi

e.emre@letseladvies.nl

 

 

Oct 17, 2018
blog comments powered by Disqus
Loading posts...