Yazilar

<< Terug naar home | Ekonomi

Posted by Gazeteci
Oct 02, 2014

KOBİ Girişim İstatistikleri

– Geçen yıl ihracatın yüzde 59,2’si, ithalatın ise yüzde 39,9’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi
– Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında 2 milyon 646 bin 117 girişim faaliyet gösterdi
– KOBİ’ler, toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini oluşturdu
Geçen yıl ihracatın yüzde 59,2’si, ithalatın ise yüzde 39,9’u Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında 2 milyon 646 bin 117 girişim faaliyet gösterdi. KOBİ’ler, toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,5’ini, cironun yüzde 63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,2’sini oluşturdu.

KOBİ’ler, 2012’de en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

KOBİ’lerde ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre girişimlerin yüzde 40,4’ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,9’u ulaştırma ve depolama, yüzde 12,7’si imalat sanayisinde faaliyet gösterdi.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde istihdam payı yüzde 29,5, maaş ve ücret payı yüzde 24, ciro payı yüzde 53,8, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27,2, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

2013’te ihracatın yüzde 59,2’si KOBİ’lerden

Geçen yıl ihracatın yüzde 59,2’si, ithalatın ise yüzde 39,9’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3, 250 ve daha fazla kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 40,7 oldu. Girişimin ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,4’ü ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

İthalatta ise 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250 ve daha fazla kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 60,1 oldu. Girişimin ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin yüzde 34,9’u sanayi, yüzde 55,9’u ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’ler en çok Avrupa’ya ihracat yaptı

Ülke gruplarına göre 2013 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 45,9’u Avrupa ülkelerine, yüzde 38,7’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının yüzde 51,4’ünü Avrupa, yüzde 38,9’unu Asya ülkelerinden gerçekleştirdi.

Öte yandan, KOBİ’lerin ihracatının yüzde 91,5’inin imalat sanayi ürünlerinden oluştuğu görüldü. Bu sektör içinde yer alan giyim eşyasının payı yüzde 14,5, ana metallerin payı yüzde 12,1 ve tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 10,3 oldu. KOBİ’lerin yaptığı ithalatta ise öne çıkan sektörler kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde 15,6), ana metaller (yüzde 14,8) ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar (yüzde 12,7) oldu.

Yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 48 oldu

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 48,5’i yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu oran yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 46,5’i, 50-249 çalışanı olan KOBİ’lerin ise yüzde 56,1’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranının yüzde 49, hizmet sektöründeki KOBİ’lerde yüzde 46,8 olduğu görüldü.

KOBİ’lerin yüzde 26,3’ü 2010-2012 yıllarında ürün ve süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden KOBİ’lerin oranı yüzde 13,8, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 3,5 oldu.

Söz konusu dönemde KOBİ’lerin yüzde 43,2’si organizasyon ve pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

Oct 02, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...