Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Dec 24, 2014

Noel mesajı – HDV

Hazreti Adem’le Hazreti Muhammed Mustafa arasındaki tüm peygamberlerin aziz hatırası karşısında saygı ve minnetle eğiliyoruz, hepsine salat ve selam olsun.

Peygamberlik görevinde Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin selefi ve müjdecisi olan Hz. İsa Efendimizin doğumu vesilesiyle Hıristiyan aleminin noellerini kutluyoruz.

Tüm dünya insanları ancak Allah’ın sevgili elçileri olan peygamberlerin yolunu izleyerek mutluluk ve huzura erişebilirler. Bir ve tek olan Allah Teala’ya iman etmenin bir insanın iç huzur ve mutluluğa erebilmesi için şart olduğunu Hz. İsa Efendimiz ne kadar güzel ifade etmiştir: “Mümkün değildir ki, bir adam iki ata binsin, iki yay gersin! Ve mümkün değildir ki, bir hizmetkâr iki efendiye hizmet etsin! Birine saygı gösterince diğerini tahkir edecektir.” (Thomas İncili, 47) Şakirtleri kendisine nasıl ibadet edip sadaka vermeleri, ne yiyip ne içmeleri gerektiğini sorduklarında Hz. İsa Efendimizin verdiği şu cevap hepimize büyük bir ahlak dersidir: “Yalan söylemeyin! Size yapıldığında hoşlanmayacağınız işi başkasına yapmayın! Zira her şey göğün karşısında açıktır…” (Thomas İncili, 6) Aynı şekilde Hz. İsa Efendimizin “Kardeşini ruhun gibi sev, ona gözbebeğin gibi dikkat et” (Thomas İncili, 25) şeklindeki buyruğuna tüm insanlığın muhtaç olmadığını kim iddia edebilir? “Kardeşinin gözündeki saman çöpünü görürsün de, kendi gözündeki merteği görmezsin. Kendi gözündeki merteği çıkarınca, kardeşinin gözündeki saman çöpünü daha iyi görüp çıkarabilirsin” (Thomas İncili, 26) şeklindeki sözünün ise ne yüce bir ahlak, empati ve sevgi ortamı oluşturduğu inkar edilebilir mi?

Hiç şüphe yok ki bütün peygamberlerin insanlığa öğrettikleri dersler aynıdır ve insanlığa hayat üflemektedir. Bunun için Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz “Biz peygamberler baba bir kardeşleriz, hepimizin dini birdir” (Buhari, Enbiya, 48) buyurmuştur.

Bu vesileyle Hıristiyan dünyanın 24 Aralıktan itibaren kutladığı Hz. İsa efendimizin doğumunu, aynı zincirin son halkasının mensubu olan Müslümanlar olarak bizler de içtenlikle kutluyoruz. Bu büyük olayın dünya barışına, adalete, hakkaniyete, zenginliği hakça paylaşmaya, kardeşliğe, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diliyoruz. Her türlü ayrımcılık, düşmanlık, nefret, yalnızlık, gözyaşı, savaş ve ötekileştirme yerini hakiki barış ve kardeşliğe bıraksın dileğini paylaşıyoruz.

“Ey bütün iman edenler! Hepiniz topluca barış ve selamete girin de şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır.” (Kur’an, Bakara, 2/286)

Prof.Dr. Mustafa ÜNVER

Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı

Dec 24, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...