Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
May 08, 2015

Nur talebelerinin Bediüzzaman’a gönderdikleri sadakat mektubu

Erzurumlu Nur talebelerinin 27 mayis ihtilali yaklaşirken Bediüzzaman’a gönderdikleri sadakat mektubu

Mehmed Kırkıncı hocam ve Mehmed Şercil ağabey işin başini çekiyor

27 Mayıs İhtilalinin arefesinde, İslamiyet ve Nurlar aleyhindeki tahrip edici  beyânât ve fiiliyât karşısında, Nur Talebeleri de boş durmuyor. Anadolu çapında bu aleyhteki tahriklerin tesirleri, Nur talebelerinin aşklarının artmasına vesile oluyor. Bayramları, Mübarek Geceleri veya benzeri durumları vesile kılarak, kendi aralarındaki ihlas ve uhuvveti arttırmak ve a’zami irtibatı devam ettirmek gayesiyle lahika mektupları neşredip birbirlerine gönderiyorlar.

Erzurum’lu Nur talebeleri de boş durmamışlar ve aralarında Molla Mehmed Kırkıncı, Mehmed Şercil, Vahdeddin ve benzeri ağabeylerin imzası bulunan  ve Üstad’a gönderilen aşağıdaki mektubu yayınlamışlardır:

web2317ufdcwefw

 

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Rector & President

 

May 08, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...