Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Jan 23, 2016

Rotterdam’da sosyal demokrat işbirliği

Belçikalı milletvekilleri Güler Turan ve İngrid Lieten, Rotterdam’lı Sosyal Demokrat Zeki Baran’ın davetlisi olarak Rotterdam’a iki günlük çalışma ziyaretinde bulundular.

22 – 23 ocak 2016 tarihlerinde Rotterdam’a bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Belçika milletvekilleri, senatör ve Antwerpen Belediye meclis üyesi Güler Turan ve milletvekili, senator İngrid Lieten, önce Rotterdam Ticaret odasını ziyaret ederek Rotterdam’daki küçük ve orta ölçekli esnafa Rotterdam’da nasıl bir destek verildiği konsunda yetkili ağızlardan bilgi aldılar. 

Bilgilendirme Rotterdam ticaret odasında gerçekleşti. Rotterdam belediyesinin bünyesindeki bu birim zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere ve tek kişilik şirketlere ayakta durabilmeleri destek verilmektedir. Böyle birimin Belçikda da faydalı olabileceğini dile getiren Belçika milletvekilleri Güler Turan ve İngrid Lieten aynı zamanda Belçika ekonomisine de  katkı sağlayabileceğini belirttiler. Çünkü böyle birim yerinde ve zamanında bir müdahale ile çok sayıda küçük işletmenin iflastan kurtalılabileceğini ve bunun hem Belçika ekonomisine ve hemde işletmelerin yollarına devam etmelerini sağlıyabileceği konusunda görüş birliğine varıldı. 

Belçika milletvekilleri Turan ve Lieten de kendilerine bilgi veren birim yetkilileri, başta Aydın Gündoğdu ve arkadaşlarına teşekkür ederek istenmesi durumunda karşılıklı bilgi alış verişinde bulunabilecekleri konusunda mütabık kalındı. Milletvekilleri daha sonra yaşlılara hizmet veren Hümanitas kurumunu ziyaret ederek buradaki hizmetler konusunda başta Fatima Talbi olmak üzere yetkililerden bilgi aldılar. 

Burada özellikle çeşitli etnik kökenden vatandaşlara verilen hizmetler konusunda doğrudan bilgi aldılar. Yaşlılara ve yardıma ihtiyaç olan vatandaşlara kendi dillerinde verilen hizmetin öneminin altı çizildi. Yaşlılar ve yardıma muhtaç olan vatandaşların kendi dillerinde ve kendi mutfaklarından yemek yapılarak onların kendilerini yabancı hissetmemeleri hizmetlerini yerinde gördüler. Ayrıca milletvekilerine Hümanitas hizmet binasında bulunan eski ev eşyaları müzesi de gezdirildi ve kendilerine bilgi verildi. Bu müze buradan hizmet alan yaşlıların özellikle onların çocukluklarında ve gençliklerinde kullandıkları eşyalardan oluşmaktadır.

Daha sonra Laurens yaşlılara hizmet binasını ziyaret eden sayın milletvekilleri, burada özellikle Türk ve Fas kökenli Alshamer hastalarına verilen hizmetleri yerinde gördüler. Hizmete muhtaç olan yaşlılar ve onların yakınları ile sohbet etme imkanı buldular. 

Bu ziyarette özelikle Alshamer hastalarına kendi dillerinde hizmet vermenin ne kadar önemli olduğu, bu hastaların çocukluklarına geri döndüğünden öğrendikleri ikinci dili unuttukları, bu hastalara ancak kendi dillerinde bir hizmet verilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Yoğun proğram sonrası akşam yemeğinde, yaşlılara hizmet veren İzah firmasının daveti üzerine Rotterdam Ottoman Sarnıç Restaurant’da biraraya gelindi. İzah şirketi yönetim kurulu başkanı Durak Altıok ve İzah genel müdürü Samet Koç, yaşlılara ve hizmete muhtaç olanlara verdikleri hizmetler konusunda Milletvekilleri Güler Turan ve İngrid Lieten’i doğrudan bilgilendirdiler. Yaşlılara ve hizmete muhtaç olanların kendi dillerinde verilen hizmetin öneminin altını çizdiler. Türk ve Faslı yaşlıların büyük çoğunluğunun Avrupa’da çok ağır işlerde çalışarak bu ülkelerde yaşlandıklarını ve bu ülkelerin dillerini yeteri kadar öğrenemedikleri ve bu yaşlıların kendi dillerinde bir hizmeti hak ettiklerinin önemi bir kez daha dile getirildi. Ertesi gün, Milletvekilleri misafir işçi anıtını da ziyaret ederek, anıtın kurulmasına öncü olanlardan Zeki Baran’dan anıt ile ilgili bilgi aldılar. Böyle bir anıtın gerçekleşmesinden duyduklerı memmuniyeti dile getiren misafirler, başta Ömer Hünkar Ilık olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ettiler.

Aynı gün, Rotterdam Limanı’nı gezen milletvekilleri, İki günlük bu kısa ancak çok verimli geçen çalışma ziyaretleri sonrası ülkelerine geri döndüler.

Gazeteci | by Ak Ajans Nederland

Jan 23, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...