Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Jul 17, 2014

Şiddet ve Savaşa Karşı Gençlik Mesajı | Prof. Dr. Mustafa Ünver

Müslümanlık; hikmet, güzel öğüt, bilgi ve iyilik dinidir. Tüm Müslümanların barışa koşmaları ilahi bir emirdir. (Bakara, 2/208) Müslüman, insanların kendisiyle iyi geçindiği, kendisinin de başkalarıyla iyi geçindiği insandır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400) İnsanların canları, malları ve namusları ilahi koruma altındadır. Onlara dokunan her şeye dokunur. İslam ölümü değil hayatı, öldüreni değil yaşatanı, asık suratlıyı değil güler yüzlüyü, kavgacıyı değil bilgi ve sabırla iknaya çalışanı, kötüyü değil iyiyi, yalancıyı değil doğruyu, cimriyi değil kendi için istediğini tüm insanlık için isteyeni sever ve aziz kılar. Komşusu açken tok yatandan razı değildir. Büyüğe saygı göstermeyen, küçüğe şefkat etmeyenden memnun değildir. Canlı ya da cansız tüm varlıklara yumuşak ve arkadaşça davranmayandan razı değildir. Cahil, kaba, kırıcı, yıkıcı ve merhametsizin kıldığı namazın, tuttuğu orucun ilahi terazide ne ifade ettiğini tartışır.

Hollanda’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde bazı Müslüman gençlerin sözde cihat adı altında barışa değil, savaşa gittiklerini, hayatı çoğaltmak yerine ölümü çoğaltmaya koştuklarını, kendi din kardeşlerine silah doğrulttuklarını malesef görüyor ve duyuyoruz.

Oysa hayatlarının baharında olan bu gençler, ilahi emir gereği silaha koşmak yerine ilme koşmalı, usul adap tahsil etmeli, İslamın hayat verici değerlerini solumalı, güzellik ve iyilikleri çevresine cömertce yaymalı, diploma sahibi olmalı, iyi üniversiteler bitirmeli, yüksek lisanslar doktoralar yapmalı, maneviyat eğitimine çalışmalı, ibadet hayatını geliştirmeli, toplum yararına gönüllü hizmetlere katılmalıdır. Bu niteliklerle iyilik ve cihat niyetine dinine, Müslüman kardeşlerine ve tüm dünya insanlarına daha büyük katkı sağlayacağını unutmamalılar. Zor olan tüm varlığa inanç, sabır, bilgi, sevgi, saygı ve zarafetle muamele etmektir. Kolay olan silahın tetiğini dokunarak istemediğini kıyamete kadar susturmaktır.

Ölmekten ve öldürmekten hayat çıkmaz, İslam çıkmaz, fayda çıkmaz, zarafet çıkmaz, kulluk çıkmaz. Tüm gençlere samimiyetle haykırıyorum: Gençler! Adları ve hedefleri ne olursa olsun çağrısı silah olan hiçbir hareketin yanında ve içerisinde olmayınız. Bunun yerine ilminizi, okuldaki başarınızı, ibadetinizi, iyiliğinizi, anne babanıza saygınızı ve toplumun tüm katmanlarına gönüllü hizmetinizi artırınız. Çünkü şiddet, savaş, kavga, ayırımcılık ve nefret bugüne kadar hiçbir problemi çözmemiştir, bundan sonra da çözecek değildir. Aksine bu yolla yangın büyür, ateş her eve düşer, yürekler yanar, canlar, mallar ve namuslar tarumar olur.

Gençsiniz, yiğitsiniz, taşı sıksanız suyunu çıkaracak güçtesiniz. Gelin bu gücünüzü insanları ağlatmakta değil yüzünü güldürmekte, yıkmakta değil yapmakta kullanın. Bulunduğunuz şehrin ve ülkenin huzur ve mutluluğunun, emniyet ve güveninin yılmaz savaşçıları olarak anlamlı bir hayat sürün, gönüller yapın, sevgiyi, sevinci ve huzuru çoğaltın. Hayatınızı iyiliğe ve takvaya adayın. Allah’ın rızası ve yardımı üzerinizde olsun.

Sevgi ve selamlarımla hepinizi kucaklıyorum.

Prof. Dr. Mustafa Ünver
Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı

Jul 17, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...