Yazilar

<< Terug naar home | Türkiye'den

Posted by Gazeteci
Oct 28, 2014

Sigaradaki uyarı Türkiye’yi “örnek ülke” yaptı

Türkiye’nin, sigara paketlerinde bulunması gereken resimli uyarılarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini karşılayan 12 ülkeden biri olduğu vurgulandı.

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylayan ülkelerin temsilcilerinin katıldığı Moskova’daki toplantıda, nargile ve elektronik sigara üzerinde duruldu, sigara paketlerindeki uyarıların ve tütün kontrolü çalışmalarının, endüstrinin müdahalelerinden korunması gerektiği belirtildİ.

Türkiye’nin, sigara paketlerinde bulunması gereken resimli uyarılarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerini karşılayan 12 ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, DSÖ Genel Kurulunca 2003 yılında kabul edilen Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylayan 179 ülkenin temsilcilerinin katıldığı “Taraflar Toplantısı” (Conference of Parties-COP) Moskova’da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Nazmi Bilir’in verdiği bilgiye göre, iki yılda bir değişik ülkelerde düzenlenen toplantıda, tütün kontrolünde dünyanın geldiği nokta tartışılıyor ve ileriye dönük yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar ele alınıyor.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen toplantıda, tütün ürünlerinin vergilendirilmesi ve fiyat konularının ön planda bulunduğunu belirten Bilir, vergi artırımı yoluyla fiyat düzenlemesine gidilmesinin, tütün kullanımının azaltılması ve özellikle gençlerin sigara kullanmaya başlamasının önlenmesi bakımından en etkili uygulama olduğuna işaret edildiğini bildirdi.

Üye ülkelere bu yönde tavsiyede bulunulduğunu anlatan Bilir, Güney Afrika, Brezilya, Fransa, Filipinler ve İngiltere’nin tütün vergilerini artırmak suretiyle tütün kullanımını azaltmayı başardığı, diğer ülkelerin de bu yönde uygulama yapmasının uygun olacağının dile getirildiğini anlattı.

Bilir’in verdiği bilgiye göre, toplantıda ayrıca nargile ve elektronik sigara üzerinde duruldu, sigara paketleri üzerindeki uyarıların ve tütün kontrolü çalışmalarının endüstrinin müdahalelerinden korunması gerektiği belirtildi.

-Türkiye’deki çalışmalar

Türk delegasyonunun da çeşitli konularda görüş bildirdiği toplantıda Türkiye’deki uygulamalardan da söz edildiğini ifade eden Bilir, şunları kaydetti:

“Bu tür uluslararası toplantılara katılınca Türkiye’nin bu alandaki başarısı daha iyi değerlendirilebiliyor. Örneğin Türkiye tütün ürünleri vergisinin en yüksek olduğu, kapsamlı medya kampanyalarının uygulandığı ülkeler arasında yer alıyor. Tütün ürünleri paketleri üzerindeki yazılı ve resimli uyarı mesajlarının en üst düzeyde uygulandığı ülkelerden birisi de Türkiye. Dünyada 77 ülkede tütün ürünleri paketleri üzerinde resimli uyarılar bulunuyor ancak bu uyarılar konusunda DSÖ tarafından belirlenen kriterleri karşılayan sadece 12 ülke var. Bu ülkelerden birisi de Türkiye.”

Prof. Dr. Bilir, DSÖ’nün, sigara paketleri üzerindeki sağlık uyarılarının sahip olması gereken kriterlerle ilgili bilgi verirken, paketlerin ön ve arka yüzlerindeki uyarıların kapladığı alanların ortalamasının en az yüzde 65 ayrıca yazılı ve resimli olması, yazılı uyarıların ülkenin ana dilinde yazılması, büyüklük, fon, zemin ve renk olarak da kolay okunabilmesi gerektiğini belirtti.

AA | ANKARA

Oct 28, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...