Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
May 20, 2014

Stockholm Sivil Toplum Günleri

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu Sivil Toplum Günleri Stockolm’da gerçekleştirildi

150 ülkeden 254 temsilcinin katıldığı Sivil Toplum Günleri programına Hollanda’dan SMHO adına Türkevi Araştırmalar Merkezi başkanı Veyis Güngör ve sosyal sorumlu girişimci Hacı Karacaer katıldı.

2006 yılında BM “Uluslararası Göç ve Kalkınma Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı (High-Level Dialogue on International Migration and Development) nezdinde alınan bir karar gereği belirli aralıklarla dünyanın farklı bir ülkesinde toplanan kısa adı GFMD (Küresel Kalkınma ve Göç Forumu) bu yıl İsveç dönem başkanlığında Stockholm’da toplandı. Üç ayrı bölüm halinde altı gün süren Stockholm toplantısının ikinci bölümü ‘Sivil Toplum Günleri’ olarak 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Sivil Toplum Günlerine Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika’da etkin olan 254 Sivil Toplum Kuruluşu lideri ve temsilcisi katıldı. Toplantıya bazı ülkelerin Büyükelçileri ve Konsolosların da katıldığı gözlendi. Protokol konuşmaları ve sunumlardan sonra paralel çalıştaylar ve devamında gerçekleştirilen beyin fırtınalarında küresel hareketlilik ve göç, diyaspora ve bölgesel kalkınmalara etkileri ve karar vericilerde ilişkiler, transnasyonal projeler, kaçak işçiler, göçmen hakları gibi konular ele alındı.
Stockholm toplantılarının üçüncü bölümüne Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu da katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye GFMD’nin dönem başkanlığını da resmen almış oldu. Böylece ‘Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’ 2015 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.

Diyaspora ve göçmen kuruluşları transnasyonal bir aktör olarak nasıl güçlenebilir sorusundan hareketle; diyaspora kuruluşları bulundukları ülkelerin yerel, ulusal karar vericileri ve uluslararası kurumları nasıl etkileyebilir sorusundan hareketle şu teklifler ortaya konuldu.
– Kuruluşlar üzerinde çalıştıkları temaları ve etkin oldukları alanları yeniden değerlendirip, ajandaları ve politikalarını gerekirse değiştirebilmeli, stk’larla ortak çalışma ve sivil toplum ile karar vericiler arasındaki birlikte çalışma stratejileri geliştirmelidirler.
– Kuruluş yöneticilerinin ve politikalarının gelecek dönemde yerel, ulusal ve uluslararası görev ve işlevlerini yeniden tanımlamaları gerekmektedir.
– 2015 yılından sonra küresel kalkınma ve göç uluslararası gündemde nasıl yer alacak.

Yerel değişimler: ilham veren uygulamalar, ortaklık ve enstrümanlar masaya yatırıldı. Yukarıdaki çalışma alanları ile ilgili ilham veren örnekler, somut bir şekilde paylaşılması istendi. Yapılan çalışmanın amacı, uygulama alanları, katılımcıları, kullanılan enstrümanlar ve sonuçları ile başarıya ulaşmış örnekler olarak belirlendi. Buna göre ortaya konulan öneriler şöyle:
1. Söz konusu konuları hükümetlere ulaştırmak için katılımı ve koordinasyonu artıracak sosyal dialog alanları oluşturmak.
2. Katkı sağlayan toplum bireyleri ve geri dönüş yapan göçmenlere kamuoyu algısını iyileştiren eğitim çalışmalar yapmak
3. Güçlü göçmen toplumu oluşturmak için entegrasyon ve kalkınma alanlarında kucaklayıcı politikalar geliştirmek için lobi çalışması yapmak. Zira güçlü göçmen toplumları geldikleri ülkelere daha fazla katkıda bulunabilir.
4. Diaspora kurumları yerel, ulusal ve uluslararası seviyede var olmaya devam etmeli. Bu aynı zamanda 2015 sonrası gündeminin devamınıda sağlayacaktır.

Toplantının amaçları ve indikatörleri olarak da şunlar söylenebilir:
1Göçmenlerin yaptığı çalışmalarla ilgili veri tabanı oluşturmalı. Ancak bu şekilde göçmenlerin yaptığı çalışmalar sonuçları ölçülebilir. Yeterli bilgi bizi daha entegre bir çalışma yapmaya yönlendirir.
2. Yeterli ve uygun iş sağlanması.
3. Göçmen Hakları ve diaspora hem yardımı gönderen hem de kabul eden ülkedeki politikaları etkilemek için daha yakın ortak çalışmalar yapmalı. Kurumların ve hükümetlerin nakdi yardıma odaklanmaları tartışılmalı. Diaspora ve Göçmen Hakları savunucuları, yardım politikalarının iyileştirilmesi ve sorumluluğun hükümetlerin üzerinde olduğu vurgulanmalı.
4. Yardımları kabul eden ülkeler nakdi yardımlarının kalkınmanın en önemli unsuru olmasını bilmeli ve ileride yardımlardan bağımsız olarak yaşanılmasını poltika haline getirmeliler.

20140520-013350-5630396.jpg

Foruma katılan Veyis Güngör ve Hacı Karacaer yaptıkları değerlendirmede ‘Stockholm toplantısı bize üç ayrı açıdan fayda sağlamıştır. Bunlardan ilki, göç ve kalkınma alanında son gelişmeleri, kavramları, aktüel sorunları hakkında bilgimizi tazelemek ve bu alanda gelecekte yapılacak uluslararası çalışmalara ortak olma imkanını yakalamak. İkincisi, toplantı bu alanda başta Hollanda olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde etkin olan sivil toplum aktivistleriyle yakınen tanışmak, kart alışverişi yapmak ve sosyal ağımızı geliştirmeye imkan sağlamıştır. Üçüncüsü ise Türkiye’den toplantıya katılan delegelerle daha yakınan tanışmak ve 2015 İstanbul zirvesinin hazırlanmasına katkıda bulunma imkanıdır.

May 20, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...