Yazilar

<< Terug naar home | Haber

Posted by Gazeteci
Jul 03, 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hakkındaki Duyurusu

Değerli Vatandaşlarımız,

18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün hale gelmiştir.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne Kayıt Olma Yöntemi ve İlgili Tarihler; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr/) kontrol etmeleri mümkündür.

Evvelce ilgili Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızca duyurulmuş olduğu üzere, Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan veya adres kaydı bulunduğu halde güncel olmayan vatandaşlarımızın 2 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye saati ile 17.00’e kadar adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 2 Temmuz 2014 tarihine kadar herhangi bir nedenle adres beyanı yapamayan veya www.ysk.gov.tr internet adresinden kontrol ettikleri seçmen bilgilerinde adres beyanının hatalı olduğunu gören vatandaşlarımız, 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında Büyükelçiliklerimize veya Başkonsolosluklarımıza şahsen müracaat ederek itiraz başvurusunda bulunabilirler. İtiraz başvurusu için son gün 9 Temmuz 2014, Türkiye saati ile 17.00’dir. Bu saatten sonra itiraz başvurusu kabul edilemeyecektir. İtiraz başvuruları şahsen yapılmalıdır; posta ile itiraz başvurusu yapılması mümkün değildir.

Oy Kullanma Tarihleri; 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla yurtdışında sandık açılması öngörülen tarihler 31 Temmuz- 3 Ağustos 2014, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 17-20 Ağustos 2014 olarak belirlenmiştir.

Bu tarihler azami süreler olup, seçmen sayısı ve yerel imkanlar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin 1, 2 veya 3 günde düzenlenmesine de karar verilebilmektedir.

Bağlı bulunulan Büyükelçiliğimiz veya Başkonsolosluğumuzun duyuruları takip edilerek, hangi tarihler arasında ve nerede seçim düzenleneceğinin öğrenilmesi mümkündür.

Randevu Sistemi ve İlgili Tarihler; Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları gerekmektedir. Oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi”nden (Sistem) istenilen gün ve saat dilimini seçmek mümkündür.

Sözkonusu randevu işlemi 21 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye saatiyle 08.00 ile 25 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye saatiyle 17.00 arasında yapılabilecek, gerektiğinde randevu gün ve saatlerini değiştirebilecektir.

Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem tarafından belirlenecektir.

Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.

Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Gümrük Kapılarında Oy Kullanılabilecek Tarihler; Vatandaşlarımızın gümrük kapılarımızda oy kullanması uygulaması da devam etmektedir. Yurtdışı seçmenlerin gümrük kapılarında aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları mümkündür (hangi gümrük kapılarında oy kullanılabileceği YSK tarafından duyurulacaktır).

Gümrüklerde oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 – 10 Ağustos 2014
Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 – 24 Ağustos 2014

Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımızın, Bakanlığımızın yansıra, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın web sitesi, twitter ve facebook sayfalarında yayınlanmasına devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Jul 03, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...