Yazilar

Posted by Gazeteci
Apr 17, 2014

ERMENİLER MİLLET-İ SADIKA OLARAK ANILDIKLARI HALDE NEDEN İSYAN ETTİLER?

GERÇEKTEN SOYKIRIM YAPILDI MI? Tesbitlerimize göre, Ermeni meselesi, İslam âleminde ve Gayr-i Müslim dünyada yeterince bilinmemekte veya yanlış bilinmektedir; Avrupa ve Amerika’daki Türk nesilleri tarafından maalesef bilinmemektedir, Türkiye’de ise özellikle İslâmî yönü itibariyle ele alınmamıştır ve nihayet bilim adamlarının birçoğu dahi hukuki ve İslami tahlilleri açısından bilmemektedirler. Bu eserin telifi bütün bu bilinmezliklere ışık tutmak […]

263 views
Loading posts...