Yazilar

<< Terug naar home | Türkiye'den

Posted by Gazeteci
Sep 05, 2015

Tuğrul Türkeş MHP’den ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in partiden ihracına karar verdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bakanlık teklifini kabul eden Türkeş, MHP tarafından 26 Ağustos’ta tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Parti yetkilileri, tebligatın yapılmasının ardından geçen 1 haftalık yasal süre içinde Türkeş’in savunmasını yazılı ya da sözlü olarak yapmadığını belirtti. Bunun üzerine bugün toplanan MHP Merkez Disiplin Kurulu’nun Türkeş’in kesin ihracına karar verdiği kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, dün düzenlediği basın toplantısında “Ben MHP mensubuyum ve seçim hükümetinde de olsa partimi iktidar yaptım. Kimse beni bundan dolayı partimden atamaz. İlla ki atılmam gerekiyorsa buna ülkücü camia karar vermelidir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuğrul Türkeş’in “Ben partimi iktidar yaptım” sözlerini uygun bulmadığını, Türkeş’e yakıştıramadığını söylemişti.

İhraç kararı oybirliğiyle alındı

Türkeş’in parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının oy birliğiyle alındığı açıklandı.

MHP’den yapılan açıklamada, parti tüzüğünün 79 ve 81. maddeleri uyarınca “tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle” Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ankara Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş hakkındaki disiplin soruşturması dosyasının bugün müzakere edildiği belirtildi.

Müzakereler sonucunda gizli oylama ve açık tasnif usulü ile oylama ve sayım yapıldığına işaret edilen açıklamada, “MHP Ankara Çankaya ilçe teşkilatı üyesi Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, MHP tüzüğünün 78/4 – c, d, e ve i maddeleri uyarınca parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Türkeş, “savunma hakkından vazgeçmiş” sayıldı

MHP tüzüğüne göre, partiden “tedbirli olarak kesin ihracı” istenen Türkeş’in, yazının tebliğinden itibaren 15 gün içinde sözlü veya yazılı savunma vermesi gerekiyordu. Ancak tüzükte bu süre, “seçimlerde ve herkesin gözü önünde veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında” 7 gün olarak belirleniyor.

Söz konusu yazının tebliğinin üzerinden 7 gün geçmesine rağmen Türkeş’in yazılı ya da sözlü savunmasını yapmadığını belirten parti yetkilileri, bu nedenle Merkez Disiplin Kurulu’nun hemen toplanarak Türkeş’in ihracına karar verdiğini ifade etti.

Tüzüğe göre Türkeş savunmasını, süresi içinde yapmadığı için “savunma hakkından vazgeçmiş” sayılıyor. Türkeş savunmasını yapmış olsaydı, Merkez Disiplin Kurulu, konuyu en geç iki ay içinde görüşerek karara bağlayacaktı.

MHP’de itiraz süreci

Türkeş, Merkez Disiplin Kurulunun kararına tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilecek. Kurul, başvuru yapılması halinde itirazı en geç 15 gün içinde sonuçlandıracak.

Türkeş’in, partideki itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karara karşı 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine başvurma hakkı da bulunuyor.

Kesin çıkarma cezasının gerekçeleri

MHP Tüzüğü’nün 78. maddesinin 4. fıkrasının c, d, e ve i bentleri şöyle:

– Partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikayet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisiz demeç yayımlamak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak.

– Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mani olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek.

– Sahte evrak düzenlemek ya da bu amaçla üye ve delegeleri kışkırtmak ve yönlendirmek, usulüne uygun olmayan işlemler yapmak suretiyle parti içinde huzuru bozmak, kaos yaratmak ve kamu oyunda partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunmak.

 

AA | ANKARA

Sep 05, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...