Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Mar 28, 2015

Türk Diasporasının Avrupa Siyasal Sistemine Katılımı kitaplaştırıldı

Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupa Türk Göç literatürüne yeni eserler kazandırmaya devam ediyor

Türk Diasporasının Avrupa Siyasal Sistemine Katılımı Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Çizgi Yayınları’nın ortak kitap yayını olarak yayınlandı. Tolga Sakman tarafından hazırlanan çalışma Almanya, Hollanda ve Belçika örneğini ele alıyor.

Uzun yıllar sadece para kaynağı olarak görülmüş, Türkiye’de hangi Avrupa ülkesinden gelirse gelsin Almancı sıfatı takılmış olan Türk toplumu bugün Avrupa’daki yeni ‘uç beyleri’ olarak nitelendirilecek kadar önemsenmektedir. Fakat söz konusu Türk toplumu yaşadıkları ülkelerde kendilerini ifade edebiliyor, taleplerini yönetimlere ulaştırabiliyor mu? Siyaset içinde yer alabilmeleri için imkânları var mı? Siyasal eylemlerini belirlerken nelerden etkileniyorlar? Türkiye’nin bu yeni toplumsal elçilerinden beklentileri var mı?…

“TÜRK DİASPORASININ AVRUPA SİYASAL SİSTEMİNE KATILIMI – ALMANYA, HOLLANDA, BELÇİKA” isimli kitap çalışması Avrupa Türk Toplumunu Diaspora olarak niteleyen, Türk toplumu ve siyasal hareketlerinin en yoğun olduğu ülkeler üzerine çalışılmış eserlerden biridir. Çalışma diaspora tanımı ve Türk toplumunun diasporik özellikleri ile başlamaktadır.

Araştırmanın amacına uygun olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için “İlişkisel Araştırma Modeli” kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle ‘siyasal katılım’ olgusu incelenmiş, siyasal katılımın neden ve nasıl gerçekleştiği, hangi durumlardan etkilediği gibi özelliklerine değinilmiştir. Almanya, Hollanda ve Belçika’daki hukuki yapının genel olarak göçmenler ve özelde Türk Toplumunun siyasal katılımı için oluşturduğu alanın belirlenmesi Demokrasi kültürünün yerleşik olduğu sözkonusu ülkelerdeki siyasal katılım olgusunun genişliği ve katılımdaki çeşitlilik Avrupa Türk Toplumunun siyasal hareketlerini de etkilemiştir.

Siyasal katılımın en önemli parçası olarak kabul edilen sivil toplum örgütleri, Türklerin de Avrupa’daki ilk siyasal hareketleridir. Dini veya siyasi temelli kurulan örgütlerin hem toplumu bir araya getirmesi hem de talepleri yoğunlaştırarak karar alıcılara iletmesi, toplumsal taleplerin ciddiye alınmasını ve uzun vadede de gerçekleşme olasılığını artırmıştır.

Arkasından Türk asıllı siyasetçiler tarafından yerel ve daha sonra da ulusal/federal parlamentolarda vekillik görevleri üstlenilmeye başlanmıştır. Karar alıcıların arasında olan Türkler kendi toplumları yanında yaşadıkları ülkedeki tüm vatandaşlar adına çalışmaya başlamışlardır. Bakanlık seviyesine kadar yükselmek, yaşadıkları ülkeye hizmet sorumluluğunu artırmıştır. Entegrasyon temel konu olmuştur genel olarak ama zaman geçtikçe Türk asıllı vekillerin ülkelerin genel politikalarında söz sahibi olma isteği artmıştır. Eğitim, ulaşım, güvenlik ve hatta dışişlerinde Türk asıllı siyasetçilerin etkisi doğrudan veya dolaylı olarak görülmeye başlanmıştır.

Türkiye için de Avrupa’daki Türk asıllı siyasetçilerin varlığı içinde bulunulan Avrupa ile bütünleşme sürecinde hızlandırıcı etki yapılacağı düşünülmüştür. Parlamentolardaki Türk asıllı vekillerin Türkiye’yi evsahibi ülkelere daha yaklaştıracağı, Avrupa Parlamentosu’ndaki vekillerin de Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde olumlu etki yapacağı tezi dillendirilmiştir.

Avrupa’daki Türk toplumunun siyasal hareketlerinden ve/veya Türk asıllı siyasetçilerden beklentilerin geçekleşmesi için etki oluşturacak nitel ve nicel orana ulaşması gerekmektedir. Temsil oranının ilk kez nüfusa oranlı gerçekleştiği Almanya 2013 seçimleri haricinde, çalışmamıza konu olan Almanya, Hollanda ve Belçika’daki vekil sayıları Türk toplumunu temsil edemeyecek kadar azdır. Ayrıca Avrupa’daki Türk asıllı siyasetçilerin yaşadığı zorlukların da toplum tarafından egale edilebilmesi gerekmektedir. Bunun için Türk toplumunun bilinçli ve ortak hareket edebilen bir konuma getirilmesi gerekmektedir.

Türklerin siyasal hareketlerinin tarihsel bir düzenle, vekillik ve genel siyasete etki perspektifinden yorumlandığı bu çalışmada, Türk asıllı siyasetçilerin Avrupa Türk Toplumu ve Türkiye açısından değerlendirmesi yapılmakta, yaşadıkları zorluklar ve Avrupa siyasetine katkıları ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmaya konu olan ülkelerdeki milletvekilleri Özcan Mutlu, Tunahan Kuzu, Emir Kır, Fatma Pehlivan ve İsmail Ertuğ’un somut katkıları değerlendirmelerin yapılmasında somut katkılar sağlamıştır. Son dönemin çok etmenli ve karmaşık Avrupa siyasal yaşamına Türk diasporasının katılımına atfedilen önemin nedenleri bu çalışma ile takip edilmiş olacaktır.

Kitap Çizgi Kitabevi ve tüm kitapcılardan temin edilebilir.

 

web235s

 

Mar 28, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...