Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Jan 25, 2016

Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu IOT üyeliğinden ayrıldı

Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu bir açıklama yaparak IOT’den ayrıldıklarını duyurdu.

Açıklamada TİKD Federasyonu adına Arif Yakışır İOT yönetimine ve yapılanmasına eleştirilerde bulundu.

Yapılan açıklama:

Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyon 14 kasım 2015 tarihinde toplanıp bazı konuları görüşmüş olup, yine bazı konularda da önemli kararlar almıştır. Bu alınan kararlardan biri de İOT, yani Türkler için Danışma Kurulu hakkındadır. Bu önemli kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.

İOT,  (Türkler için Danışma Kurulu) 1985 yılında TİKD Federaasyonu ve diğer bazı federasyonların da işbirliğiyle, o zamanki Hollanda hükümetinin destekleyerek çıkarmış olduğu bir yasa ile sübavansiyon imkanı sağlanarak kurulmuş olan bir danışma kuruludur.

IOT’nin kuruluş amacı ise; Hollanda’da bulunan Türkler adına, ilgili bakanlıklara, hükümete, sorulduğunda ve sorulmadığında tavsiyelerde bulunmaktır. IOT bu görevini bize göre ilk 20 yıl başarı ile yapmıştır. Daha sonraki senelerde IOT sanki duraklamaya girmiş olup, çalışmalarını ağır bir şekilde sürdürmüş olup, son 10 yılı aşkın bir süredir de bakanlıklarla işbirliğı çercevesinde bazı projelere ağırlık vermiştir.

Son gelinen durum ise hiçde iç açıcı değildir. Malum, 31 aralık 2014 tarihi itibarıyla hükümet bütün danışma kurullarının sübvansiyonlarını kesti. Devletin maddi desteğinin kesilmesi, bundan sonra IOT ve diğer danışma kurullarının artık danışmanlık görevlerinin yapamayacaklarını, bakanlık ve hükümete tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelemektedir. Bu da kurumun ciddiyetini kaybettiğini, varlığının ortadan kaldırılması, IOT’nin bundan böyle fazla birşey ifade etmeyeceği anlamına gelmektedir. Her ne kadar IOT yönetim kurulu üyeleri olarak, kurumun varlığının devam ettirilebilmesi için birçok Türk kuruluşları, işverenler v.s. gibi yerlerle görüşülmüş olmasına rağmen, maalesef olumlu bir destek alınamamıştır.

IOT şu anda varlığını sürdürebiliyorsa, o da yıllardır verilen sübvansiyonlardan tasarruf edilerek artırılan paralarla ve bakanlıktan alınan bazi projelerle devam ettirmektedir. 30 yıldır var olan bir kurumu üzülerek bildirmek isteriz ki, Hollanda’daki Türk halkının bir kısmı bu kurumun varlığından haberi bile yok. Bu çok düşündürücüdür. IOT’nin Türk toplumu tarafından yeteri kadar tanıtılmamasının yalnız IOT yönetimine yüklemek de doğru değildir.

IOT’nin  kuruluş tüzüğüne baktığımızda, IOT’ye  üye olan bir federasyonun ülke genelinde en az 5 tane bağlı derneği olması gerekiyor. Ama uzun yıllardır ve şu anda bile bazı bağlı federasyonlara şöyle bir baktığımızda maalesef, federasyonların 1  tane, bazılarının da bağlı hiçbir dernekleri dahi bulunmamaktadır. Ama bu federasyonlar hala IOT’de temsil edilmektedirler.

Bu tabloya  şöyle  bir baktığımızda, Hollanda’daki Türk toplumunu kandırmaktan başka birşey değildir. Ne yazık ki, IOT içerisinde de kurulduğu günden beri büyük bir dengesizlik, eşitzislik bulunmaktadır ve bu da hala devam etmektedir. Tabanı olmayan federasyonlar, büyük ve geniş tabanı olan federasyonlardan çok daha  fazla söz hakkına sahiptirler. Buda kurum içerisinde yıllardır eşitsizlik oluşturmuştur. Şuanki duruma baktığımızda, geçtiğimiz haftalarda  IOT’nin geleceğini belirlemek için 3 kez federasyon başkanları toplantıya davet edildi. Maalesef çoğu federasyonlar hiç cevap bile vermediler. IOT genel yönetim kurulu toplantısı uzun bir süredir gerçekleşemedi.

Genel yönetim kurulu toplantısına katılan temsilciler, toplantı başlar başlamaz hemen, biran evvel bitirip gitmeyi düşünüyorlar ve hazırlıksız geliyorlardı. Bazı toplantılarda yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılmaması sebebiyle iptal edilmiştir. Bu durumda federasyonların IOT ‘yi ne kadar ciddiye aldıkları malumdur.

IOT’ye bağlı federasyonların birçoğu aidatlarını 2-3 yıldır halen ödemediler. Bu federasyonlarda IOT ‘de en çok söz sahibi olan federasyonlardır! Federasyonlar projeleri yaptıktan sonra hesap ve rapor hazırlayıp vermeleri  uzun süre uğraştırıyor, geçikiyor.

Yeri geldiği zaman IOT Hollanda’daki Türkleri temsil ediyor diyoruz. Öyle de olması gerekir, ama maalesef  IOT  başkanı  taşıdığı sorumluluğun farkında bile değil. Hangi şapkayı nerede takacağını bilmiyor. Türkleri temsilen IOT başkanı,  geçen sene “gezi olaylarında” T. C devletine karşı yapmış olduğu, takındığı tutum ve davranışı, katılmış olduğu ve organize etmiş olduğu protestolarla Türk toplumunun büyük bir kesiminin tepkisini toplamış, yadırganmıştır. IOT başkanı  Türk toplumunun içinde, STK’ların faaliyetlerinde, önemli günlerde hiç görülmemektedir. Türk kurumlarının davetlerine iştirak etmemektedir. Ama Türk toplumunun tasvip etmeyeceği başka davetlere katılabilmektedir. Son olarak Amsterdam belediyesini temsilen İstanbul´da eşcinsellerin gösterisine katılıp, gözlemcilik yapmıştır.

Bir IOT başkanı böyle olmamalıdır. Bu ve bazı nedenlerden dolayı önceki başkanlarlarla bu başkanı kıyaslayacak olursak, Türkleri temsil eden başkanın böyle olmaması gerektiğı düşüncesindeyiz.

Kişiler, taşıdığı sorumluluğun çok iyi bilincinde olmalı. Türk toplumunun örf, adet ve değerlerine saygı duymalı, her kesimi eşit şekilde kucaklamalı.

Burada, TIKD Federasyonu yönetim kurulumuz ve bağlı derneklerimizin, tabanımızın tasvip etmeyecekleri daha birçok konular vardır. Ama bunlara girmek istemiyoruz. Bazı konuların, hataların düzeltilmesi için daha önce IOT yönetimine mektup yazdık, toplantılarda sözlü uyarılarda bulunduk. Maalesef düzelme olmadı. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız bazı nedenlerden dolayı  federasyon yönetim kurulumuzun  almış olduğu karar gereği, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu olarak 22 ocak 2016 tarihi itibarıyla IOT’den ayrıldığımızı, bu tarih itibarıyla TİKDF’nun IOT´deki üyeliğimizin son bulduğunu, bundan böyle faaliyetlerine katılmayacağımızı bildirir, federasyonu temsilen yürütme kurulunda görev alan federasyon genel sekreterimiz sayın Göksel Soyugüzel de belirtilen tarihten itibaren IOT’deki başkan yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.

Jan 25, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...