Yazilar

<< Terug naar home | Genel

Posted by Gazeteci
Jan 14, 2015

Türkevi Topluluğu Genişletilmiş İstişare Toplantısı Amsterdam’da yapıldı

Genişletilmiş iştişare toplantında Amsterdam Tartışmaları, Avrasya Sivil Toplum Forumu, Mesnevi Okumaları, Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Türkevi Yayınları mercek altına alındı.

Türkevi Topluluğunun çalışmalarının geniş kitlelere ulaşması, uzun zamandır sürdürülebilir bir şekilde devam eden ve gelenekselleşen faaliyet ve projelerin sistem, metod, içerik ve teknik olarak istişare edildiği toplantıya farklı sektörlerde uzmanların yanısıra gençler de katılarak gelecek dönem için sorumluluk üstlendiler.

İstişare toplantısına ilk defa katılanların olması hesabıyla kısa bir tanışma faslından sonra gündeme geçildi ve davetiye ile birlikte davetlilere dokümanları gönderilen Türkevi Topluluğu ve çalışma alanları hakkında kısaca bilgiler verildi. Alanlarla ilgili yapılan tartışmalar sonucu şu kararlar alınmıştır:

Amsterdam Tartışmaları: Amsterdam Tartışmalarının markalaştığı ve isminin değiştirilmemesi gerektiği sonucuna varıldı. Ancak formatı üzerinde düşünülmesinin de kaçınılmaz olduğu konusunda fikir birliği oluştu.

Avrasya Sivil Toplum Forumu: Hollanda’daki soydaş ve akraba toplulukların da temsilcilerinden oluşan bu forumun oldukça sorunlu bir alanda etkin olma çabası içinde olduğu ve çalışmalarda farklılıkların göz önüne alınması gerektiği ve diğer başka kurumlarla da bu alanda işbirliği yapılması hususunda hem fikir olundu.

Türkevi Araştırmaları Merkezi: Daha profesyonelce araştırmalar yapabilmek ve kamuoyu oluşturabilmek için imkanların araştırılması kararı alındı.

Türkevi Yayınları: Bugüne kadar 106 eser yayınlandı, ancak bu yayınların tanıtım ve pazarlaması konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Sosyal kültürel faaliyetlerin de bağımsız olarak çalışma alanlarına dahil edilmesi kararı alındı.

Faaliyetlerde nicelik değil niteliğin esas alınması kararının akabinde çalışma alanlarında sorumluluk aşağıda görüldüğü gibi paylaşıldı.

2015 yılında yapılacak bazı faaliyetler şu şekilde: Amsterdam Tartışmaları, Yedi Güzel Adam Amsterdam’da, Avrupa Türk Diasporasının bölgesel kalkınmalara katkısı, Afrika’da Türkiye, Malta şehitlerini anma ve kültür gezisi, Avrupa Türk Diasporası Vizyonu.

TürkeviAmsterdam haberi

Jan 14, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...