Yazilar

<< Terug naar home | Türkiye'den

Posted by Gazeteci
Feb 28, 2017

Türkiye’de Erasmus’tan 13 yılda 450 bin kişi faydalandı

Erasmus+ programı kapsamında şimdiye kadar yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı bulan Türk vatandaşlarının sayısının bu yılın sonunda 450 bini aşması bekleniyor.

Türkiye, Avrupa’da yüksek öğretim öğrencilerine yurt dışında yaşama ve eğitim görme imkanı sunan bir değişim programı olarak 1987 yılında uygulanmaya başlayan Erasmus’tan 2004 yılından bu yana tüm AB üyesi ülkelerle aynı şekilde yararlanıyor.

Avrupa’nın 33 ülkesinin yanı sıra Türkiye’de de uygulanan program, başta gençler olmak üzere kişilerin yabancı dil, girişimcilik, dijital beceriler gibi yeni nitelikler kazanmalarına, istihdam edilebilirliklerini artırmalarına, kültürler arası farkındalıklarını güçlendirmelerine, dezavantajlı kesimlerin toplumla uyumuna, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesine destek oluyor.

IMG_1978

En fazla proje başvurusu alan ülke
Program yoluyla, sadece yüksek öğretim değil okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında da yararlanıcıların Avrupa ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllü faaliyetlerine katılmalarına imkan verecek projelere hibe desteği sağlanıyor.

Türkiye’de projelere hibe desteği için başvurular Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendiriliyor. Türkiye, program kapsamındaki tüm faaliyetler için yapılan proje başvurusu sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. Programın 2014-2020 dönemi için toplam bütçesi 14,7 milyar avro iken bu rakamın yaklaşık 800 milyon avrosunun Türkiye’de kullanılması planlanıyor.

Programın Türkiye’de uygulanmaya başladığı 2004 yılından bugüne kadar yapılan 110 binin üzerinde proje başvurusunun 28 binden fazlası için 900 milyon avronun üzerinde hibe tahsis edildi. Bu projeler kapsamında 2017 sonuna gelindiğinde yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı bulan Türk vatandaşlarının sayısının 450 bini aşacağı öngörülüyor.

Programdan yararlananların 144 bin 500’ü en az bir dönem için yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında eğitim alan veya Avrupa’daki işletmelerde staj yapan üniversite öğrencilerinden, 80 bini gençlik değişim projelerine katılanlardan, 76 bini mesleki eğitim alan öğrencilerden, 147 bini eğitim personeli veya gençlik çalışanlarından, 9 bin 500’ü ise Avrupa ülkelerinde gönüllü çalışmalar yapan gençlerden oluşuyor.

Her yıl ortalama 55 bin Türk yararlanıyor
Öte yandan, 2014 ve 2015 döneminde yılda yaklaşık 15 bin yüksek öğretim öğrencisi en az bir öğrenim dönemini yurt dışındaki bir üniversitede geçirerek veya stajını yurt dışındaki işletmelerde yaparak gelecekteki kariyerleri için önemli adımlar attı. Bu yılda da söz konusu rakamın 15 bin 500’ün üzerinde olması bekleniyor.

Erasmus+ Programının ilk üç yılında (2014-2016), Türkiye Ulusal Ajansı yüksek öğretimle birlikte okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarında 4 bine yakın proje için 290 milyon avronun üzerinde hibe desteği sağladı. Bu hibenin 41 milyon avrosu okul eğitimi, 132,7 milyon avrosu yüksek öğretim, yaklaşık 73 milyon avrosu mesleki eğitim, yaklaşık 11 milyon avrosu yetişkin eğitimi ve 34 milyon avrodan fazlası gençlik alanındaki projelere tahsis edildi.

Öğrenci değişiminde de listenin üst sıralarında
Verilere göre, Türkiye, 2014-2015 öğretim yılında tüm Avrupa genelinde Erasmus yüksek öğretim öğrencilerince en çok tercih edilen ülkeler sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Öğrenciler, en çok İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’yı tercih ediyor.

Aynı dönemde tüm Avrupa genelinde en çok Erasmus yüksek öğretim öğrencisi gönderen ülkeler arasında ise Türkiye 33 ülke arasından 7. sırada bulunuyor. Listenin ilk sıralarında ise Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık yer alıyor.

AA

Feb 28, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...