Yazilar

<< Terug naar home | Hollanda'dan

Posted by Gazeteci
Jul 02, 2014

Türkiye’ye gönderilen ödeneklerde kısıtlamaya ilişkin IOT açıklaması

• Bakan Asscher kısıtlamalarda ısrarlı!
• Türkiye’ye gönderilen ödeneklerde yapılan kısıtlamalara itiraz etmek gerekiyor!

Hollanda Hükümetinin, İkamet Edilen Ülke Prensibi kapsamında Türkiye’ye gönderilen ödeneklerde yaptığı kısıtlamalar konusundaki hukuk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadelenin kazanılabilmesi için mağdurların da katkıda bulunması gerekiyor. Bu konuda IOT olarak tavsiyelerimiz şu şekilde:

1. Genel Geride Kalanlar Yasası (ANW)

Yüksek Temyiz Mahkemesi geçen 21 Mart tarihli kararında, dulluk maaşı olarak bilinen bu ödeneğin yüzde 40 kısıtlanmasının AB-Türkiye Ortaklık Anlaşmasına aykırı olduğuna hükmetmişti.
Kısıtlamaya itiraz ederek temyize başvuranlar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren haklarını geri alacaklar. İtiraz etmeyenler ise, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren maaşlarının tamamını alacaklar. Bu işlemlerin gerçekleşmesi bir kaç ay sürebilir.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Asscher, Yüksek Temyiz Mahkemesinin kararını, sadece 1 Temmuz 2012 tarihinden önce ödenek hakkı kazananlar için geçerli olduğu şeklinde değerlendirdi. Bu tarihten sonra başlayan ödenekler ise İkamet Edilen Ülke Prensibi kapsamında kısıtlanacak. 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra ödenek almaya başlayanların da yapılacak kısıtlamaya itiraz etmeleri gerekiyor.

2. Kısmi İşgöremezlik Ödeneği

(WGA-vervolguitkering)
Bakan Asscher’a göre, Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin Geride Kalanlar Yasası kısıtlamasıyla ilgili kararı, Kısmi İşgöremezlik Ödeneği için de geçerli. Bir başka ifade ile kısıtlama kararına itiraz ederek temyize başvurmuş olanlar, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan kısıtlamaları geri alacaklar. İtiraz yapmayanlar ise, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren ödeneklerini tam olarak alacaklar. Bu işlemlerin tamamlanması da bir kaç ay sürebilir.
1 Temmuz 2012 tarihinden sonra ödenek alanların ise, kısıtlama kararına itiraz ederek temyize gitmeleri gerekiyor.

3. Ek Ödenekler (De Toeslagenwet)

1 Temmuz 2012 tarihinden sonra Ek Ödenek almaya başlayanların ödeneklerinde yüzde 40 kısıtlama yapılacak. Bu kısıtlamaya itiraz etmeniz gerekiyor.

4. Çocuk Parası

Amsterdam Mahkemesi 10 Ocak 2014 tarihinde, Türkiye’de yaşayan velilerin çocuk parasında İkamet Edilen Ülke Prensibinin geçerli olduğuna, yani kısıtlama yapılabileceğine karar verdi. Bu karara itiraz edildi ve Yüksek Mahkeme nezdinde temyize başvuruldu. Mahkemenin olumlu karar vermesi durumunda, kesinti kararına önceden itiraz etmiş olanlar, haklarını geri alabilecekler. Hakim, Hollanda’da ikamet eden velilerin Türkiye’deki çocukları için ödenen çocuk parasında yapılan kısıtlama konusunda heniz bir karar açıklamadı. Bu nedenle Hollanda’da yaşayan velilerin Türkiye’deki çocukları için aldıkları çocuk paralarındaki kısıtlamaya itiraz etmelerinde fayda var.

Hollanda Birinci Meclisi (Senato) geçen 17 Haziran tarihinde, Türkiye’ye gönderilen çocuk paralarının tamamen durdurulmasını içeren yasayı onayladı. Buna göre 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye’de yaşayan çocuklar için ödenen tüm çocuk paraları durdurulacak. Bu uygulama da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmalarına aykırıdır. Bu nedenle çocukları Türkiye’de yaşayanlar, 1 Ocak tarihinden itibaren çocuk parasının durdurulması kararına itiraz ederek temyize gitmelidirler.

Emre Ünver
IOT Başkanı

Jul 02, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...