Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Dec 31, 2013

Web Gazeteciliği ile Sosyal Medya…| İlhan Karaçay

WEB GAZETECİLİĞİ İLE
SOSYAL MEDYA AYNI DEĞİLDİR.
Avrupa DÜNYA’da yayınlanan ve daha sonra facebook ve e-mail kanalıyla onbinlere gönderilen son yorumumda, ‘Medyaya yön vermek isteyen sosyal medyacılar’ başlığı altında şunları yazmıştım:
‘İşte, biz 46 yıldır böylesi bir mücadele içinde gazetecilik yaparken, ‘Sosyal Medya’ denen bir iletişim fırsatı, bazılarını bize saldırmaya sevketti. Hergün Facebook’a defalarca bakıyorum. Güzel yazan insanlara rastladıkça seviniyorum. ‘İşte bunlar geleceğin gazetecileri’ diyorum. İnsanların birbiriyle iletişim sağlaması kadar güzel bir şey olmazdı. Ama bazılarının tahammül edilmez saldırıları da üzücüdür. Bugünkü gazeteciliği tenkit etme hakları tabii ki vardır. Ama dün yapılanları da inkar etmeden…
Yine bazıları çıkıyor, bugünkü medyanın çalışma şeklini beğenmedikleri gibi, birinci nesil Türkler’i de beğenmiyor. Kurulmuş olan 2 bine yakın dernek ve federasyonların faaliyetlerini beğenmiyorlar ve lokalleri ‘Çay, kahve içilen hemşehri ocakları’ diye küçümsüyorlar. Kendi yaptıkları cılız medyacılık ile övünüyorlar, gazeteciliği meslek edinenleri beğenmiyorlar.
Gazeteciliği kötüye kullanlar varsa, bu kötüleri eleştirmek tabii ki şarttır. Ama, kendi cılızlıklarıyla gazeteciye yön vermeye çalışmak da abesle iştigaldır.’
Yukarıdaki sözlerim, Web Gazeteciliği yapan bazı dostlarımı kırmış.
Öncelikle şunu belirteyim: Web Gazeteciliği ile Sosyal Medya’nın işleyiş şekli aynı değildir. Ben ‘Sosyal Medya’ derken, Web Gazeteciliği yapan meslektaşlarımı kastetmedim. Hollanda’da yayın yapan İnterajans, Son Haber, Ötekiler, Lokum, Turkinfo gibileri tenzih ederm.
Ben, birbirleri ile Facebook ve Twitter gibi ağlarda iletişim sağlayan ve tartışma yapanları kastettim. Fikir beyan etmek ve tartışmak demokrasi açısından çok güzeldir. Ama ne yazık ki, Türkiye’deki son gelişmeleri tartışanların bir kısmı çirkinleşmektedirler. İşte ben bu gibi çirkinliklerden rahatsızlığımı dile getirmeye çalışmıştım.
Görüşümün doğru olup olmadığını internet ortamında araştırdım. Görüşümde haklı olduğum ortaya çıktı. Merkezi Medya ile Sosyal Medya’nın işleme şeklinin ayrı olduğu anlaşıldı.
İsterseniz, inetrenet ortamında bulduklarımı sizinle paylaşayım
Bakın neler buldum:
Sosyal Medya
Bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur. Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma programları, sohbet siteleri, forumlar gibi insanların bir biriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde internet kullanıcıları aradıkları ve ilgilendikleri içeriklere ulaşma fırsatına erişiyor. İlk bakışta bireyler veya küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar gibi görünsede, paylaşılan bilgi veya içerikle ilgilenen kişi sayısı oldukça hızlı ve fazla şekilde artıyor. İnternet kullanıcılarının olumlu ve olumsuz deneyimlerini internet ortamında paylaşmaları şirketler için fırsatları ve tehlikeleri beraberinde getiriyor.
Sosyal Medya Nedir?
Alışkanlıklarımızın değiştiği ve bilgi tüketiminin olanca hızıyla gerçekleştiği günümüzde en çok sorulan konulardan biri “Sosyal Medya Nedir?” sorusudur. Herkesin kendine göre yorumladığı ve bir anlam kattığı sosyal medya, genel anlamı ile hayatımızı kolaylaştıran ve hızlandıran öğelerden biridir.
Sosyal Medya Nedir? Sorusuna Daha açıklayıcı bir cevap verecek olursak;
Sosyal Medya; en genel anlatımla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği digital platformdur.
Bir çok insanın mobil ve online olduğu digital çağda paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratan Sosyal Medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından Sosyal Medya , eğitim ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.
Sosyal Medya içeriklerden oluşur, her bilgi bir içerik, her içerik bir kaynaktır…
Sosyal Medya geleneksel mecralardan farklı olarak yaşayan bir platformdur.
Gazete, TV ve diğer basılı mecralardan en büyük farkı eş zamanlı bilgi paylaşımıdır. Çift yönlü bir iletişim söz konusudur.
Kullanıcı odaklıdır ve bir sınırlama olmaksızın herkesin söz hakkı vardır. Doğru kullanıldığında özellikle markalar açısından çeşitli faydalar sağlayan Sosyal Medya’nın bireyler üzerinde de olumlu veya olumsuz etkileri mevcuttur.
Sosyal Medya’da bilgi paylaşımı hiçbir maliyet gerektirmeden gerçekleşir ve anında çok geniş kitlelere ulaşır.
Sosyal Ağlar
İnternet kullanıcılarının birbirleriyle tanışması, irtibata geçmesi, içerik paylaşımında bulunması, tartışma ortamı oluşturması ve ortak ilgi alanlarındaki kişilerin bir araya gelebileceği gruplar oluşturulması amacıyla oluşturulan internet siteleri sosyal ağlar olarak tanımlanıyor. Oldukça popüler olan Facebook buna bir örnektir.
Web Sitesi Nedir?
Web sitesi çağın medyası olan Internet üzerinde yer alan size ait bir iletişim panosudur. Bilindiği üzere Internet, Radyo ve Televizyon gibi bir medya sayılmakta ve etkinliği açısından diğerlerinden ön plana çıkmaktadır.

Dec 31, 2013
blog comments powered by Disqus
Loading posts...