Yazilar

<< Terug naar home | Haber

Posted by Gazeteci
May 17, 2014

Yasemin Cegerek, Awacs uçaklarını susturdu!

PvdA sosyal demokrat işçi partili Milletvekili Yasemin Ceğerek, NATO’ya ait Awacs Savaş uçaklarının eğitim uçuşları esnasında Güney Limburg halkını uzun süreli gürültü rahatsızlığı vermesi üzerine Hollanda meclisine bir önerge vermiştir. Önergesi de meclis tarafından kabul edilmiştir.

Önergede PvdA sosyal demokrat işçi partisinin bu uçaklara ve NATO nun eğitim yapmasına karşı olmadığını fakat güney Limburg halkını verilen gürültü rahatsızlığını en az yüzde 35 aşağı çekilerek verilen rahatsızlık asgariye indirilmesi istenmistir.

Yasemin Cegerek “Bir yandan NATO daki çıkarlarımızı göz önünde tutarken diğer taraftanda halkımıza verilebilecek rahatsızlığı asgariye indirerek bir denge oluşturmalıyız” demiştir.

Ceğerek verdiği önerge ile hükümetin NATO ile anlaşma yaparak verilen rahatsızlığın azamiye inmesini sağlanmasını istemiştir. Önerge meclis tarafından kabul edilmiştir.

Cegerek’in önergesi.

May 17, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...