Yazilar

<< Terug naar home | Analiz Haber

Posted by Gazeteci
Jun 17, 2014

YENİ BİR DEMİREL CUMHURBAŞKANI OLMASIN!

EKMELÜDDİN İHSANOĞLU, MASONLARIN ADAYI VE BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI OLMAKLA MEŞHUR; ASLA GÜVENMİYORUZ!

Kardeşlerim! Yıllardır Demirel ailesinin damadı olması hasebiyle İRCİCA Başkanlığını yürüttü. Babası çok büyük bir alim ve salih bir insandı. Ama hakkındaki iki iddia onu yaralıyor ve üçüncü bir sebep de bizi yaralıyor:

1. Ekmelüddin Bey’in mason olduğuna dair ŞAHSEN ELİMİZDE belgemiz yok ise de, onun mason olmadığını söylemeyen yok. Ayrıca İslam Konferansı Teşkilatında Genel Sekreter iken o teşkilatın çoğunu masonlarla doldurduğu malum. Bizatihi dindar çalışanlardan bunu Cidde ziyaretimde öğrendim ve ben de şoke oldum. Kendisini çok seviyordum.

2. Maalesef başörtüsüne karşı bir şahsiyet olduğunu yaşanan olaylardan öğrendim. İki misal zikredeyim: Bir önemli devlet adamının kızı başörtülü ve gönüllü olarak Ankara’daki Ekonomi kuruluşunda çalışmaya başladığında, başörtüsü engeli çıkarmış ve o hanımefendi de ayrılmak zorunda kalmıştı. Ayrıca İslam Konferansının Cidde’deki merkezinde çalışan yüksek yetkililer, hep Başbakanımızın Hanımının ve kızlarının başörtüleriyle alay ettiklerini çalışanlardan dinledim.

3. Bizi üzen ise, Yukarıdaki iddiaları yok sayarsak, böyle bir insanın CHP’den aday olmasıdır. MHP’deki imanlı kadroların böyle bir insana oy vermeyeceklerinden eminim. Ayrıca imanlı Kürd kardeşlerimizin de böyle birine itimad etmeyeceklerinden eminim.

4. Bir sitemimiz de iktidar partisi ve Cumhurbaşkanımıza var. Nedense dindar da olsa, mason olmak hala tercih sebebi. İki sefer aynı makama aday gösterenler, biraz utansınlar ve bundan sonra basiretli davransınlar.

5. Eskiden hizmet hareketi şimdi ise paralel yapı diye bilinen ekip, mal bulmuş mağribi gibi hemen dört elle sarıldılar. Tam onlara münasip aday; hem mason olduğu söyleniyor; hem başörtüsüne karşı; hem Amerika ve belki de İsrail de destekleyecek.

ALLAH MEMLEKETİMİZİ YENİ BİR DEMİREL’DEN MUHAFAZA BUYURSUN!

“Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mehenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mehenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.” Münazarat ( 14 )

Prof. Dr. Ahmed Akgunduz

Rector & President IUR

Jun 17, 2014
blog comments powered by Disqus
Loading posts...